Viesītes novada Viesītes bibliotēka

Izmaiņas bibliotēkas darbā no 2020.gada 12.maija

Bibliotekārās domas aizsākumi Viesītē meklējami 20. gadsimta sākumā. Pirmās ziņas par Viesītes pilsētas bibliotēku, kura pakļauta LPSR Kultūras ministrijai, arhīvā pieejamajos dokumentos atrodamas pēc Otrā pasaules kara - 20. gadsimta 40. gadu vidū (1945. gads saskaņā ar Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņu). Uz tās pamata vēlāk izveidota bērnu bibliotēka. 

1994. gada martā Viesītes pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka tiek pārceltas uz kopīgām telpām jaunajā Viesītes kultūras pilī. Pēc gada uz turieni pārcelta arī vidusskolas bibliotēka. No 1999. 1. janvāra bērnu un pieaugušo bibliotēkas ar domes lēmumu tiek apvienotas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Viesītes bibliotēka.

Atkārtota bibliotēkas akreditācija veiksmīgi noritēja 2018. gadā.

Izveidojoties Viesītes novadam, bibliotēka ieguvusi nosaukumu – Viesītes novada Viesītes bibliotēka. 

Adrese
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV–5237 

Kontaktinformācija
652 45173, 20212409, e-pasts biblioteka@viesite.lv

Seko līdzi Facebook.com!

Seko līdzi draugiem.lv!

Bibliotēka atvērta
P.
10.00 - 18.00
O. 10.00 - 18.00
T. 10.00 - 18.00 
C. 10.00 - 18.00 
P. 10.00 - 18.00
S. 10.00 -15.00 
Sv. Brīvdiena

Bibliotēkas  izmantošana    2019
Bibliotēkas krājums             18630
Lietotāju skaits                         706
Apmeklējumu skaits            10961
Izsniegums                            16041

Preses izdevumi Bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas vadītāja ir Līga Griškena. Vēl bibliotēkā strādā  - Irēna Jančevska un Ilze Jodgude.


Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox