Izmaiņas bibliotēkas darbā līdz 2020.gada 9.jūnijam 

Salas bibliotēkas krājums e-katalogā 

Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV–5230

Kontaktinformācija
652 37708, e-pasts salasbiblioteka@inbox.lv 

Seko līdzi Facebok.com!

Bibliotēka atvērta
P. 9.00 - 18.00
O. 9.00 - 18.00
T. 9.00 - 18.00
C. 9.00 - 18.00
P. 9.00 - 18.00
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              9944
Lietotāju skaits                        605
Apmeklējumu skaits             4594
Izsniegums                             7332

Preses izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

1923. gadā Salas patērētāju biedrība nodibina bibliotēku. Pirmās grāmatas ir par kooperācijas jautājumiem. 
1928. gadā bibliotēku pārved uz Jēkabpils pilsētu, likvidētās Salas patērētāju biedrības bibliotēku nodod Ābeļu pagasta pašvaldības rīcībā. 
Salas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Pirmā pastāvēšanas gada beigās bibliotēkas fonds ir 4648 grāmatas, lasītāju skaits – 302. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija ciema sekretāre Aina Grāmatniece. Ilggadēja bibliotēkas vadītāja bija Ērika Lazdiņa par bibliotekāri strādāja Biruta Šaroka.
Pašlaik bibliotēka atrodas novada centrā Susējas ielā 9, pašvaldības ēkas 1. stāvā.   

Bibliotēkas vadītāja Silvija Lazdiņa. Par bibliotekāri strādā Ruta Lavrinoviča.

Netālu no bibliotēkas atrodas Salas kultūras nams un Salas vidusskola, kā arī PII “Ābelīte” ar šīm iestādēm bibliotēkai ir laba sadarbība. Salas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2018. gadā, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkā notiek automatizēta lietotāju apkalpošana. Novadpētniecības materiālu mapes atspoguļotas reģiona kopkatalogā.

Bibliotēka piedāvā:
1. Grāmatas, 22 nosaukumu preses izdevumus
2. Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv,   www.lursoft.lv  laikrakstu bibliotēkā.
3. Bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un interneta lietošanu.
4. Literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu;
5. Izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu "Salas Novada Vēstis’’, elektroniskā versija skatāma www.salasnovads.lv,
6. Sekot sociālajā tīklā https://www.facebook.com/Salas-novada-Salas-biblioteka
7. Bez maksas pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets.
8. Iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu - pasūtīt nepieciešamās grāmatas, kuras nav Salas bibliotēkā
Grāmatu un tematiskās izstādes, pasākumus dažādai auditorijai.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox