Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēka

Adrese
Liepu iela 3, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133

Kontaktinformācija
65175131, e-pasts  mazzalvesbiblioteka@inbox.lv

Seko Facebok.com!

Bibliotēka atvērta
P. 
 8.30 - 16.30
O.  9.00 - 17.00
T.   8.30 - 16.30
C.   8.30 - 16.30
P.    8.30 - 14.00
Pārtr. 12.00 - 12.30 
S./Sv.  Brīvdienas

Periodiskie izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              8032
Lietotāju skaits                           94
Apmeklējumu skaits             1553
Izsniegums                             2511

1948.gadā Krūmiņu un Mazzalves ciemā izveidoja bibliotēkas.
1986.gada janvārī Krūmiņu un Mazzalves ciema bibliotēkas tikai apvienotas vienā – Mazzalves ciema bibliotēkā.
1991.gadā Mazzalves ciema bibliotēku pārdēvē par Mazzalves pagasta bibliotēku.

Bezmaksas pakalpojumi Mazzalves pagasta bibliotēkā:
1.bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
2. grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;
3. bibliotēkas katalogu un datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un uzziņu sniegšana;
4. datoru un interneta izmantošana
5. bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.

Maksas pakalpojumi (saskaņā ar novada domes 23.05.2019 (protokols Nr.6,8.p)sēdes lēmumu „ Mazzalves pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

Elektroniskās datu bāzes:
Apmeklētāji bez maksas var izmantot datu bāzes:
- www.letonika.lv
- Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

Bibliotēkas vadītāja Agnija Strautiņa, patreiz aizvieto Elita Ziemele

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox