Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēka

Adrese
Liepu iela 3, Ērberģe, Mazzalves pag., Aizkraukles nov., LV-5133

Kontaktinformācija
65175131, e-pasts  mazzalvesbiblioteka@inbox.lv

Seko Facebok.com!
Seko draugiem.lv!

Bibliotēka atvērta
P. 
 8.30 - 16.30
O.  9.00 - 17.00
T.   8.30 - 16.30
C.   8.30 - 16.30
P.    8.30 - 14.00
Pārtr. 12.00 - 12.30 
S./Sv.  Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2020
Bibliotēkas krājums 7189
Lietotāju skaits  114
Apmeklējumu skaits  1711
Izsniegums  1675

Preses izdevumi bibliotēkā 2021.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2020.gadu

1948.gadā Krūmiņu un Mazzalves ciemā izveidoja bibliotēkas.
1986.gada janvārī Krūmiņu un Mazzalves ciema bibliotēkas tikai apvienotas vienā – Mazzalves ciema bibliotēkā.
1991.gadā Mazzalves ciema bibliotēku pārdēvē par Mazzalves pagasta bibliotēku.

Bezmaksas pakalpojumi Mazzalves pagasta bibliotēkā:
1.bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
2. grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma;
3. bibliotēkas katalogu un datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un uzziņu sniegšana;
4. datoru un interneta izmantošana
5. bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām.

Maksas pakalpojumi (saskaņā ar novada domes 23.05.2019 (protokols Nr.6,8.p)sēdes lēmumu „ Mazzalves pagasta bibliotēkas maksas pakalpojumi”.

Elektroniskās datu bāzes:
Apmeklētāji bez maksas var izmantot datu bāzes:
- www.letonika.lv
- Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

Bibliotēkas vadītāja Agnija Strautiņa

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox