Adrese
Kalmītes, Spuņģēni, Krustpils pag., Krustpils nov., LV–5206

Kontaktinformācija
28675545, e-pasts krustpilsbiblioteka@inbox.lv 

Sekot līdzi Facebook.com!

Bibliotēka atvērta
   1.09 - 31.05                    1.06 - 31.08

P.  11.00 - 19.00                  10.00 - 18.00
T.  11.00 - 19.00                  10.00 - 18.00
C.  11.00 - 19.00                 10.00 - 18.00
P.  11.00 - 19.00                  10.00 - 18.00
S. 10.00 - 16.00                   10.00 - 16.00
                     Sv. Brīvdiena 

Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              7163
Lietotāju skaits                        331
Apmeklējumu skaits             5083
Izsniegums                             7767

Periodiskie izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

Pirmo bibliotēku Krustpils pagastā atver 1908. gadā Krustpils Lauksaimniecības biedrība.  Vēlāk, 1928.gadā, Krustpils pagastā nodibina Krustpils un apkārtnes kultūras biedrības bibliotēku. 30. gadu vidū bibliotēka atradās Draudavās, tur atradās arī skola un norisinājās kultūras dzīve. Pēc arhīvā esošajiem datiem Krustpils pagasta bibliotēka dibināta 1946. gada 1. jūlijā. Patreizējā ēka celta 1968. gadā, telpas projektētas speciāli bibliotēkas izveidei.

  Krustpils pagasta bibliotēkas vadītāja Sarma Lazdiņa.

  Bibliotēka atkārtoti akreditēta 2019. gadā, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

  Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox