Adrese
Liepu iela 14a, Atašiene, Krustpils nov., LV–5211

Kontaktinformācija
26322033, e-pasts atasienes.bka@inbox.lv 

Sekot līdzi Facebook.com!   

Bibliotēka atvērta
P.
8.00 - 18.00
O. 8.00 - 16.30
T. 8.00 - 16.30
C. 8.00 - 16.30 (Metodiskais darbs)
P. 8.00 - 14.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              5462
Lietotāju skaits                       226
Apmeklējumu skaits             2775
Izsniegums                             6411

Periodiskie izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

Pagastā bibliotēku pirmsākumi meklējami, kad Latvijas Katoļu jaunatnes savienības biedrības Atašienes nodaļa Atašienes draudzes baznīcas mājā nodibina bibliotēku ar 720 grāmatu lielu fondu.

Atašienes bibliotēkas vadītāja ir Rita Pastare.  Bibliotēka tagad atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. 

Bibliotēkas krājums pamatā tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Bibliotēkas lietotāju visvairāk interesē daiļliteratūra, tāpēc, komplektējot krājumu, tiek ņemtas vērā viņu vēlmes. Paši centīgākie lasītāji bibliotēkā ir jaunāko klašu skolēni. Kā uzskata bibliotekāre, bibliotēkas krājums ir tāds, kādu to veido bibliotēkas darbinieks. Bibliotēka nav muzejs, kurā glabājas kāda noteikta laika posma vērtības, bibliotēka dzīvo laikam līdzi, tā pārmaiņām.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox