Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka

Adrese
Mežvijas, Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV–5223

Kontaktinformācija
29822591, e-pasts leimanubib@jekabpilsnovads.lv 

Seko līdzi Facebook.com!   

Bibliotēka atvērta
P. 
8.00 - 16.30
O. 8.00 - 16.30
T. 9.00 - 15.00
(Leimaņos)
C. 8.00 - 16.30
P. 8.00 - 16.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              8393
Lietotāju skaits                        165
Apmeklējumu skaits             2301
Izsniegums                             5091

Periodiskie izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

1909. gadā Biržu Izglītības biedrība “Darbs” nodibina savu bibliotēku. Leimaņu pagastu (agrāk ciemu) izveidoja 1945. gadā Biržu pagastā.  I pasaules kara laikā bibliotēkas grāmatas pazuda, fondu bibliotēkā atjauno pēc kara. 1911. gadā Biržu Lauksaimniecības biedrība nodibina bibliotēku. Arī šai bibliotēkai karš nodara lielus postījumus, pazūd viss grāmatu fonds. Bibliotēkas darbību atjauno pēc I pasaules kara. Leimaņu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. 1957. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 4474 vienības. Bibliotēka vairākkārt ir pārvietota no ēkas  uz ēku. 
Šodien bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un ir vietējais informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem.

Bibliotēkai ir struktūrvienība Leimaņos, Leimaņu tautas namā.

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte. 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox