Ievērojot sociālas distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, no 18. maija Ābeļu bibliotēka atsāk lietotāju klātienes apkalpošanu!

Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka

Adrese
Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils nov., LV-5212 

Kontaktinformācija
65207281; e-pasts abelubib@jekabpilsnovads.lv

Seko līdzi Facebook.com!

Bibliotēka atvērta
P. 8.00 - 17.00
O. 8.00 - 17.00
T. 10.00 - 18.00
C. 8.00 - 17.00
P. 8.00 - 14.30
Pārtr. 12.00 - 12.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana  2019
Bibliotēkas krājums             7979
Lietotāju skaits                       255
Apmeklējumu skaits            2412
Izsniegums                            7075

Preses izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

Pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas: Ābeļu jaunatnes kultūras biedrības bibliotēka un 1923. gadā dibinātā Salas patērētāju biedrības bibliotēka, kas domāta Ābeļu pagasta iedzīvotājiem. Tagadējā bibliotēka dibināta 1955. gadā. Pirmajā pastāvēšanas gadā fondā ir 941 izdevums. Bibliotēka atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā. 

Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo.
Bibliotēkā gadu gaitā izveidots daudzpusīgs literatūras fonds, kas spēj apmierināt bibliotēkas lietotāju intereses. Bibliotēkas lietotāji ir gan skolēni un skolotāji, gan  mājsaimnieces un pensionāri.

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbība vērsta uz plānveidīgu, nepārtrauktu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox