Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka

Adrese
Mežvijas, Mežgale, Jēkabpils nov., LV–5223

Kontaktinformācija
29822591, e-pasts liga.lacite@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebook.com! 
Seko līdzi draugiem.lv!  

Bibliotēka atvērta
P. 
8.00 - 16.30
O. 8.00 - 16.30
T. 9.00 - 15.00 (Leimaņos)
C. 8.00 - 16.30
P. 8.00 - 16.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2020
Bibliotēkas krājums  8583
Lietotāju skaits    128
Apmeklējumu skaits  1977
Izsniegums  5210

Preses izdevumi bibliotēkā 2021.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2020.gadu

1909. gadā Biržu Izglītības biedrība “Darbs” nodibina savu bibliotēku. Leimaņu pagastu (agrāk ciemu) izveidoja 1945. gadā Biržu pagastā.  I pasaules kara laikā bibliotēkas grāmatas pazuda, fondu bibliotēkā atjauno pēc kara. 1911. gadā Biržu Lauksaimniecības biedrība nodibina bibliotēku. Arī šai bibliotēkai karš nodara lielus postījumus, pazūd viss grāmatu fonds. Bibliotēkas darbību atjauno pēc I pasaules kara. Leimaņu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. 1957. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 4474 vienības. Bibliotēka vairākkārt ir pārvietota no ēkas  uz ēku. 
Šodien bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un ir vietējais informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem.

Bibliotēkai ir nodaļa Leimaņos, Leimaņu tautas namā.

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte. 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox