Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka

Adrese
Kamenes, Dignāja, Jēkabpils nov., LV–5215

Kontaktinformācija
29869741; e-pasts dignajas.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Bibliotēka atvērta
P. 9.00 - 17.00
O. 9.00 - 17.00
T. 10.00 - 18.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 17.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums  4883
Lietotāju skaits  143
Apmeklējumu skaits  1719
Izsniegums  3248

Preses izdevumi bibliotēkā 2022. gadā 

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

Dignājas pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas. Viena no senākajām  bibliotēkām, kas darbojusies Jēkabpils rajonā, atvērta 1892. gadā Dignājā. Tā bija Dignājas Dziedāšanas biedrības bibliotēka. Grāmatas varēja lasīt tikai biedrības biedri. Lasīšana bija par maksu. Dziedāšanas biedrības biedriem, kuri bija nedziedātāji, gadā bija jāmaksā biedru nauda – viens rublis, bet dziedātājiem – 50 kapeikas. 1911. gadā ar policijas rīkojumu bibliotēku slēdza, kā iemeslu minot nepieļaujama satura grāmatu atrašanos tajā. Dignājā darbojās arī Lauksaimniecības biedrības bibliotēka un Dignājas kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka. Ārsts un kultūras darbinieks Pēteris Kalniņš, kas visiem spēkiem rosināja kultūras dzīvi Dignājā un tās apkārtnē, Dignājā nodibināja vēl vienu bibliotēku.

1949. gadā līdz ar kolhoza dibināšanu Dignājā atvēra bibliotēku. Sākumā tā atradās Dignājas ciema Zemgaļos, 50-tajos gados bibliotēku pārcēla uz pagasta padomes ēku, tagad tā atkal atrodas Dignājas pagasta pārvaldes ēkā. 

Dignājas bibliotēkas vadītāja ir Dace Grigorjeva.

Bibliotēkas vadītāja veiksmīgi piedalās dažādu projektu konkursos, tādejādi iegūstot līdzekļus, fonda papildināšanai. Bibliotekāre uzsver, ka apmeklētājus  ne vien interesē grāmatas un prese, bet arī iespēja ar bibliotekāru pārrunāt dažādus notikumus valstī, sevišķi politikā, un pagasta jaunumus.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

 

Trigger the fancybox