Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka

              
    Bibliotēkas lasītava                                Žurnālu stends                    Novadpētniecības istaba

Nodibinoties neatkarīgajai Latvijai, Aknīstē 1919. gadā atver Aknišas (Aknīstes) Izglītības biedrības bibliotēku. Tajā var lasīt jebkurš, kas samaksājis gada maksu –  2 rubļus. 1919. gada beigās fondā ir 439 grāmatas.  1923. gadā Aknīstē Latviešu Kultūras veicināšanas biedrības Susejas nodaļa nodibina bibliotēku. Tagad Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka ir viena no trijām Aknīstes novada bibliotēkām.

Adrese
Skolas iela 16, Aknīstes, Aknīstes nov., LV-5208

Kontaktinformācija
652 66245,  e-pasts biblioteka@akniste.lv

Seko līdzi Facebook.com!

Bibliotēka atvērta
P.  9.00 - 18.00
O.  9.00 - 18.00
T.  9.00 - 18.00
C.  9.00 - 18.00
P. 10.00 - 16.30
S. 10.00 - 14.00
Sv. Brīvdiena

Bibliotēkas izmantošana  2019
Bibliotēkas krājums         11155
Lietotāju skaits                     433
Apmeklējumu skaits          6879
Izsniegums                        11340 

Preses izdevumi bibliotēkā 2020.gadā 

Bibliotēkas gada pārskats par 2019. gadu

2003. gadā Aknīstes pilsētā apvienojās esošās divas bibliotēkas Aknīstes pilsētas bibliotēka un Aknīstes pilsētas bērnu bibliotēka.
Bibliotēkā strādā trīs darbinieces. Bibliotēkas  vadītāja ir Veronika Papaurele, bibliotekāres Marija Čūrišķe un Velga Buiķe
Bibliotēkā  savākts liels novadpētniecības materiālu krājums. Bibliotēka veiksmīgi  organizē  dažādus pasākumus bibliotēkas apmeklētājiem. Tie tiek organizēti gan Aknīstes vidusskolā, gan Jauniešu centrā.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

 

Trigger the fancybox