Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

Adrese
Labieši, Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV–5218

Kontaktinformācija
Tālrunis 652 29641, e-pasts garsenesbibl@inbox.lv 

Seko līdzi Facebook.com! 
Seko līdzi draugiem.lv!     

Bibliotēka atvērta
P.
8.00 - 17.00
O. 8.00 - 17.00
T. 8.00 - 17.00
C. 8.00 - 17.00
P. 8.00 - 14.30
Pārtr.12.00 - 12.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2019
Bibliotēkas krājums           7011
Lietotāju skaits                     195
Apmeklējumu skaits          3423
Izsniegums                          8028

Periodiskie izdevumi bibliotēkā 2020.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2019.gadu

“1913.gada 8.decembrī Elsītes Baltmaņa mājās notika Subates izglītības biedrības sapulce. Biedrības valde ziņoja, ka biedrība ieguvusi bibliotēku, jo valdības slēgtā Irlavas izglītības biedrība savus grāmatu krājumus dāvina Subates izglītības biedrībai. Ņemot vērā, ka Subatē jau pastāvēja saviesīgās biedrības bibliotēka, sapulce nolēma savu bibliotēku novietot Gārsenē un par bibliotekāru ievēlēja Pēteri Purenu no Purmaļiem.”
       /Grām. Gārsene un gārsenieši.2016.; 34.lpp./

Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja ir Inita Lejiņa.
Bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā - arhitektūras piemineklī Gārsenes pilī. 

Tuvākās iestādes – SIA Gārsenes pils,  pagasta pārvalde, kultūras nams.
Ar novada avīzes Aknīstes Novada Vēstis  un novada mājaslapas starpniecību bibliotekāre regulāri informē savus lasītājus par jaunāko literatūru bibliotēkā, kā arī  paredzamajiem pasākumiem.

 Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox