Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

Adrese
Labieši, Gārsene, Jēkabpils nov., LV–5218

Kontaktinformācija
Tālrunis 652 29641, e-pasts garsenesbibl@inbox.lv 

Seko līdzi Facebook.com! 
Seko līdzi draugiem.lv!
    

Bibliotēka atvērta
P.
8.00 - 17.00
O. 8.00 - 17.00
T. 8.00 - 17.00
C. 8.00 - 17.00
P. 8.00 - 14.30
Pārtr.12.00 - 12.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2020
Bibliotēkas krājums 6744
Lietotāju skaits  174
Apmeklējumu skaits 2817
Izsniegums 6338

Preses izdevumi bibliotēkā 2021.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2020.gadu

“1913.gada 8.decembrī Elsītes Baltmaņa mājās notika Subates izglītības biedrības sapulce. Biedrības valde ziņoja, ka biedrība ieguvusi bibliotēku, jo valdības slēgtā Irlavas izglītības biedrība savus grāmatu krājumus dāvina Subates izglītības biedrībai. Ņemot vērā, ka Subatē jau pastāvēja saviesīgās biedrības bibliotēka, sapulce nolēma savu bibliotēku novietot Gārsenē un par bibliotekāru ievēlēja Pēteri Purenu no Purmaļiem.”
       /Grām. Gārsene un gārsenieši.2016.; 34.lpp./

Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja ir Inita Lejiņa.
Bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā - arhitektūras piemineklī Gārsenes pilī. 

Tuvākās iestādes – SIA Gārsenes pils,  pagasta pārvalde, kultūras nams.
Ar novada avīzes Aknīstes Novada Vēstis  un novada mājaslapas starpniecību bibliotekāre regulāri informē savus lasītājus par jaunāko literatūru bibliotēkā, kā arī  paredzamajiem pasākumiem.

 Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox