Izstāžu cikls: Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts – Slovēnija

Izstāžu cikls: Eiropas Savienības Padomes prezidējošā dalībvalsts – Slovēnija
1. Novembris 2021 10:40

Prezidentvalsts atbild par to, lai virzītu Padomes darbu ar ES likumdošanu un nodrošinātu ES darba programmas nepārtrauktību, kārtīgu likumdošanas procesu un sadarbību dalībvalstu starpā. Lai to panāktu, prezidentvalstij ir jārīkojas kā godīgam un neitrālam starpniekam. Slovēnijas prioritātes Eiropas Savienības Padomes prezidentūrā:  kiberdrošības jautājumi, klimats, digitālie jautājumi, tiesiskums, kā arī ārlietu tēmas – ES attiecības ar ASV, Krieviju, Austrumu partnerības valstīm un Rietumbalkāniem. Būtisks darbs prezidentūras laikā tiks veltīts ES ekonomikas atveseļošanās procesam pēc Covid -19 krīzes, izmantojot arī ES finansējumu.
Sadarbībā  ar Eiropas Savienības informācijas punktu

Trigger the fancybox