Gleznu izstāde: Gadalaiki

Gleznu izstāde: Gadalaiki
4. Novembris 2019 11:00

No 4. līdz 29. novembrim bibliotēkā skatāma Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājas Elgas Skrebeles gleznu izstāde Gadalaiki. Izstādē aplūkojamas eļļas tehnikā gleznotas ainavas, kuras kopā veido vienu noslēgtu tēmu – gadu. Pati izstādes autore stāsta: “Darba ikdiena mani vairāk saista ar kaimiņu pilsētu Jēkabpili, kur jau vairāk kā 20 gadus ar saviem skolēniem pētu, atklāju, radu un rādu skaisto un reizēm tik pretrunīgo mākslas pasauli. Tomēr ar ģimeni dzīvoju Līvānu novadā, turpinu kopt un uzturēt vecvecāku mājas Jersikas pagasta Vucenos. Skats uz kaimiņmāju pirtiņu rudenīgā dienā, novembra migla pār Vucenu laukiem, pirmais sniegs Dzirnavkalnā vai kāds sarmots rīts „Ušču” māju bērzos ir bijis iemesls, lai apstātos, tvertu otu un krāsas, un vēlreiz apliecinātu: skaistākais ir mums tepat, līdzās, tikai jāiemācās to pamanīt un novērtēt.”