20.gadsimta 80-tajos gados lietota Latvijas PSR civilstāvokļa aktu reģistrēšanas darbinieku amata zīme no misiņa.
Digitalizētais attēls ir publiski pieejams.

No Daigas Rubenes kolekcijas

Trigger the fancybox