23 fotogrāfijas no ceļojošās izstādes “Melodiju burvis no Saukas “Lejas Arendzāniem”, kurās skatāmi komponista dzīves un daiļrades mirkļi un kuras publicēšanai laipni piedāvājis komponista dēls Valts Žilinskis.
Digitalizētie materiāli ir publiski pieejami.

Komponists Arvīds Žilinskis

Trigger the fancybox