Kolekcijā apkopotas Jēkabpils rajona Dignājas ciema kapsētās lietotās Kapusvētku dziesmu lapiņas 20.gs, 70.-80-tajos gados.
Digitalizētie materiāli ir publiski pieejami.

No Daigas Rubenes kolekcijas

Trigger the fancybox