Šajā sadaļā ir ievietoti Jēkabpils Galvenās bibliotēkas izstrādātie dokumenti, kuru darbība attiecas uz visiem reģiona publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem.

Kopkataloga iekšējie datu aizsardzības noteikumi

Novadpētniecības darba koncepcija

Trigger the fancybox