Skolu bibliotēku darba ikdiena Eiropā un Amerikā
Bibliotēku portāla rakstu apkopojums
Grāmatas "Krisburgas puorsakas" atvēršana
Sēlijas diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Trigger the fancybox