Digitālais kultūras mantojums – no senatnes līdz mūsdienām
JGB piedāvā Ceļojošās izstādes reģiona bibliotēkām
LNB izdevums -Literatūras ceļvedis
Skolu bibliotēku darba ikdiena Eiropā un Amerikā
Bibliotēku portāla rakstu apkopojums

Trigger the fancybox