Kalna bibliotēkā izstāde -Dedzi gaiši, uguntiņa!
Pasākumi decembrī Salas bibliotēkā
Salas bibliotēkā izstāde - Ar mīlestību Latvijai
Radošo darbu izstāde Leimaņu bibliotēkā
Trigger the fancybox