Jēkabpils Galvenās un reģiona bibliotēku notikumu, pasākumu  arhīvs.

Rokdarbu izstāde-pārdošana Kalna bibliotēkā
Kalna bibliotēkā izstāde -Dedzi gaiši, uguntiņa!
Pasākumi decembrī Salas bibliotēkā
Trigger the fancybox