Virtuāla izstāde: Veļu laika Ēnu vakars

Virtuāla izstāde: Veļu laika Ēnu vakars

Kategorija: Jaunumi 29. Septembris 2020 13:50 222x

Tradicionāli par veļu laiku tiek uzskatīts oktobris, bet šā perioda sākumu parasti iezīmē 29. septembris jeb Miķeļi un beigas – 10. novembris jeb Mārtiņi. Šajā laikā ikdienas dzīve kļuva klusāka un mierīgāka, pieklusa jautrība, nedziedāja dziesmas. Arī kapsētās centās ievērot mieru, lai netraucētu aizgājēju gariem, tāpēc svarīgākos sakopšanas darbus centās pabeigt laikus. Veļu laika tradīcijas uzdevums bija uzturēt dzīvu dzimtas vienotības ideju, un tā izpaudās veļu mielastā, kad vienreiz gadā satikās senču dvēseles ar dzīvajiem dzimtas pārstāvjiem. Veļiem ziedoja ēdienus un dzērienus istabā, rijā vai tās krāsns bedrē, klētī, pirtī, pie lieliem akmeņiem, arī kapsētā vai pie kāda ozola, lai iemantotu viņu labvēlību un svētību un lai tie piešķirtu lopiem veselību, bet laukiem – ražu.

Mūsdienās veļu laika tradīcijas vairāk saistās  ar Svecīšu vakariem un Mirušo piemiņas dienu. Kapsētās iestājas miera periods. Klātas ar skujām vai rotātas ar pēdējiem rudens ziediem, degošu svecīšu gaismā kapu kopiņas ieslīgst mierā līdz pavasarim, kad kapsētās no jauna sākas rosība. Luterāņu un baptistu tradīcijā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta Baznīcas gada pēdējā nedēļā – svētdienā pirms pirmās Adventes. Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu vai Visu dvēseļu dienu, kuru ieviesa Klinī abats Odilo 998. gadā, atzīmē 2. novembrī. Viņš vēlējās par kristīgiem padarīt tā laika pagāniskos rituālus un tradīcijas, tādēļ noteica, ka šajā dienā dziedamas īpašas lūgšanas par visām tām dvēselēm, kas atrodas šķīstītavā.

 

Trigger the fancybox