Projekts “[Multi]medijpratība”

Projekts “[Multi]medijpratība”

Kategorija: Jaunumi 27. Decembris 2022 17:29 1569x

Informācijas pārbagātības laikos viena no nozīmīgākajām prasmēm ir medijpratība. Bet kas konkrēti slēpjas aiz šī vārda, kādus aspektus tas sevī ietver? Gētes institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “[Multi]Medijpratība” dalībnieki, skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas un Valmieras, no 2022. gada maija līdz decembrim pievērsās pētniecības jautājumiem un izveidoja video par pieciem medijpratības apakštematiem: viltus ziņām, stereotipiem medijos, dziļviltojumiem, dezinformāciju un sekstingu.
Aprīļa vidū Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša uzrunāja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11c klasi, rosinot iesaistīties vēl nebijušā projektā - multimedijpratība vidusskolēniem. Ģimnāzisti bija ļoti atsaucīgi un  uzreiz tapa saliedēta komanda: Alise Maisaka, Lāsma Aiga Lasmane un Evelīna Pavloviča. Darbu koordinēja Emīls Rotgalvis, mediju eksperts no Nacionālās bibliotēkas, un Zigrīda Murovska, projektu vadītāja no Gētes institūta, kā arī katrai komandai bija savs mentors - skolotājs vai bibliotēkas darbinieks. Ģimnāzijas  projekta mentore bija skolotāja Kristīne Modnika. Projekta dalībnieki, kopumā tādi bija 20 no 5 Latvijas pilsētām, sākumā apguva medijpratības teoriju un autortiesību sarežģītos aspektus, video veidošanas metodes un tehniku, pēc tam izstrādāja un saskaņoja scenāriju, lai rezultātā izveidotu savu video materiālu par aktuālu tematu, kas 9. decembrī bija jāprezentē projekta noslēguma pasākumā Gētes institūtā.
Ģimnāzistu filma: