BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kategorija: Jaunumi 3. Jūnijs 2021 13:20 136x

No 4. jūnija Jēkabpils Galvenā bibliotēka Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 atver bibliotēkas lasītavas apmeklētājiem

1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto pareizi uzlikta sejas aizsargmaska visā  bibliotēkas apmeklējuma laikā (sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam) un rūpīgi jādezinficē rokas;  bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus bez sejas maskām un ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.

2. Bibliotēka darbu turpina ierastajā darba laikā.

3. Vienlaikus bibliotēkā var uzturēties:

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā: abonementā – 4, lasītavā – 3,  informācijas centrā - 2 apmeklētāji;
Bērnu literatūras nodaļā: abonementā- 4,  lasītavā  -2, pie xbox -1 apmeklētājs,
ievērojot divu metru distanci.

4. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 1 stunda, bērniem pie datora un xbox – 30 minūtes.

5. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

5.1. ienākot bibliotēkā, lasītājs izlasītās grāmatas aizsietā maisiņā ieliek grāmatu kastē, to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pēc tam dezinficē rokas un dodas izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci;

5.2. aicinām izmantot iespēju grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā, kas pieejams www.jgb.lv vai pa telefonu Lasītāju apkalpošanas nodaļa 29642338, 65232588 e-pasts abonements@jgb.lv. Bērnu literatūras nodaļa 29642339, 65221303, e-pasts berni@jgb.lv.

Lai pasargātu sevi un citus no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra  dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus.
|Noteikumi ir spēkā līdz nākamajiem MK lēmumiem.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja                                              Zinaīda Rabša
2021. gada 3. jūnijā

Trigger the fancybox