Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

Kategorija: Jaunumi 29. Jūnijs 2020 11:24 1038x

Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

  • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 1 stunda, skolēni un studenti (uzradot apliecību) mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
  • Vienlaikus bibliotēkā var uzturēties Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā (2.stāvā) – 15, Bērnu literatūras nodaļā (3.stāvā)  - 10  apmeklētāji, ievērojot divu metru distanci.
  • Lasītavas krājumu un periodiku uz vietas var lasīt, ja lietotājam ir sejas aizsegs (sejas maska) un ir veikta roku apstrāde ar dezinfekcijas līdzekli.
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (mācībām, e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu izdruka un samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami četri datori bibliotēkas Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā (2. stāvā) un divi datori Bērnu literatūras nodaļā (3. stāvā), jāievēro 1 stunda uzturēšanās laiks bibliotēkā un jādezinficē rokas, ieteicama iepriekšēja pierakstīšanās datora lietošanai.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā vai pa telefonu.
  • Bibliotēkā nenotiks nekādi publiskie pasākumi. Bērnu un jauniešu literatūras  nodaļā galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas, X-Box spēles drīkstēs spēlēt viens apmeklētājs 30 minūtes vai vienas mājsaimniecības locekļi.
  •  Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
  • Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs aizsietu maisiņu ar izlasītajām grāmatām/žurnāliem ievieto tam paredzētāja kastē karantīnai. Pēc tam dezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta.
  • Cilvēkiem ar augstu saslimšanas risku, iepriekš telefoniski vienojoties, grāmatas piegādāsim mājās.
  • Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēros sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiks regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 3 diennakšu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

Mīļo lasītāj! Ja gadījumā jūtiies slikti, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas tīmekļvietnē www.jgb.lv un sociālajos tīklos Facebook , Draugiem.lv un Instagram. Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti internetvidē un bibliotēkā.

Trigger the fancybox