“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”
Saulcerīte Viese. Mūžībai izstarotā gaisma
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļa augustā piedāvā!
Agijas Stakas ceļojošā izstāde
JNGB Bērnu un  jauniešu nodaļa  jūlijā piedāvā!
Trigger the fancybox