15.martā notika Jēkabpils novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme

15.martā notika Jēkabpils novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme

Kategorija: Jaunumi 16. Marts 2023 13:26 1158x

15.martā publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksmē tika pārrunātas aktualitātes pēc gada pārskatu par 2022.gadu sastādīšanas. Apkopoti bibliotēku darbību raksturojošie statistikas dati. Suminājām Saukas bibliotēkas vadītāju Veltu Lāci 70 gadu jubilejā un aizejot pelnītā atpūtā. Sanāksmes turpinājumā noritēja tikšanās ar apgāda "Jumava"vadītāju Juri Visocki, rakstnieku Ēriku Hānbergu un mākslas zinātnieci Eduardu Šmiti, kur rakstnieks dalījās atmiņās par grāmatas "Trīs tējkrotes cukura" uzrakstīšanu. Sanāksmes noslēgumā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietnieces Ingrīda Veipa un Ināra Upeniece iepazīstināja ar koledžas mūžizglītības programmu piedāvājumu.