Tiešsaistes seminārs Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotekāriem 11.martā

Tiešsaistes seminārs Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotekāriem 11.martā

Kategorija: Bibliotekāriem 17. Marts 2021 15:02 1260x

11.martā tiešsaistes platformā ZOOM notika seminārs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbiniekiem. Semināra galvenā tēma Covid-19 pamdēmijas ietekme uz bibliotēku darbību, tomēr radošums neizsīkst bibliotēku pasākumu organizēšanā. Uzrakstīti un iesniegti LNB gada pārskati, kā arī aizpildīti statistikas dati Latvijas kultūras datos. Semināra tēmas un to prezentācijas
1)      Bibliotēkas un administratīvi teritoriālā reforma / JGB vadītāja Zinaīda Rabša
2)      Darbs ar bērniem reģionā 2020.gadā / JGB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Švābe
3)      Jēkabpils Galvenās bibliotēkas prioritārie darba virzieni / LAN vadītāja Gita Elksnīte
4)      Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbs 2020.gadā / LAN vadītāja Līga Višņevska
5)      Reģiona bibliotēku darbs Covid-19 ietekmē / JGB BSKN vadītāja Daiga Rubene
6)      Aktualitātes reģiona bibliotēku darbā caur Latvijas kultūras datu un gada pārskatu prizmu / JGB metodiķe Rudīte Kļaviņa

Paldies kolēģiem par interesantu, kvalitatīvi noformētu prezentāciju sagatavošanu! lai tās kalpo par ierosmi turpmākai bibliotēku darbībai 2021.gadā!

Trigger the fancybox