Bibliotēku nedēļa 2024 Jēkabpils pilsētas bibliotēkās
Zasas bibliotēka 18.aprīlī pl. 11.30 aicina uz grafoloģijas meistarklasi
Rites bibliotēkā Ingas Marševskas ežu privātkolekcija
Kūku bibliotēka aicina uz Dainas Eglītes gleznu izstādi