Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Ogres novada bibliotēkām
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”
Saulcerīte Viese. Mūžībai izstarotā gaisma
Bērnu un jauniešu literatūras nodaļa augustā piedāvā!
Ceļojošā izstāde “Ar smaidu…” piestāj Zasas bibliotēkā
Zasas bibliotēka aicina uz Baibas Daģes gleznu izstādi
Trigger the fancybox