Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas"
UNESCO īsteno mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz šīm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.
Stāstus un stāstniecību UNESCO izceļ gan kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi un stāstu kā vērtību, gan kā nozīmīgu sociālu prasmi un metodi, kas palīdz stiprināt starppaaudžu dialogu, sekmē izpratni un cieņu pret citām kultūrām un veicina sinerģiju starp dažādiem mantojuma veidiem. Stāstniecība arī mūžizglītības ietvarā sniedz iespēju ikvienam sevi realizēt visos vecuma posmos, nemitīgi uzlabojot dzīves kvalitāti, sociālo un kultūras vidi.

 

Bibliotēkas stāsti:

1. "Es Latvijas vēsturē" Marina Boksberga

2. Barikādes. 1991. gada 20. janvāris Barikāžu notikumi dalībnieka Jāņa Gribuškas atmiņās