Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Brīvā Daugava

 

2017

2018

2019

Aknīstes bibliotēka

Aknīstes bibliotēka

Aknīstes bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

 Atašienes bibliotēka

Atašienes bibliotēka

Atašienes bibliotēka

 Ābeļu bibliotēka

Ābeļu bibliotēka

 

 Biržu bibliotēka

Biržu bibliotēka

Ābeļu bibliotēka

 Dignājas bibliotēka

Dignājas bibliotēka

Dignājas bibliotēka

 Dunavas bibliotēka

Dunavas bibliotēka

Dunavas bibliotēka

 Elkšņu pagasta bibliotēka

Elkšņu pagasta bibliotēka

Elkšņu pagasta bibliotēka

Gārsenes pagasta bibliotēka

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Gārsenes pagasta bibliotēka 

 Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

 Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa

 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
 Bērnu literatūras nodaļa

Kalna bibliotēka

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

 Kalna bibliotēka

Krustpils pagasta bibliotēka

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa

 Krustpils pagasta bibliotēka

Kūku bibliotēka

 Kalna bibliotēka

 Kūku bibliotēka

Leimaņu bibliotēka

 Krustpils pagasta bibliotēka

 Leimaņu bibliotēka

Liepu bibliotēka

 Kūku bibliotēka

 Liepu bibliotēka

Lones bibliotēka 

 Leimaņu bibliotēka

 Lones bibliotēka

Mežāres bibliotēka

 Liepu bibliotēka

 Mežāres bibliotēka

Mežzemes bibliotēka

 Lones bibliotēka

 Mežzemes bibliotēka

 Rites pagasta bibliotēka

 Mežāres bibliotēka

 Rites pagasta bibliotēka

 Rubeņu bibliotēka

 Mežzemes bibliotēka

 Rubeņu bibliotēka

 Salas bibliotēka

Rites pagasta bibliotēka 

 Salas bibliotēka

 Saukas bibliotēka

Rubeņu bibliotēka 

 Saukas bibliotēka

 Sēlpils 2. bibliotēka

Salas bibliotēka

 Sēlpils 1.bibliotēka

 Slates bibliotēka

Saukas bibliotēka

 Sēlpils 2. bibliotēka

Viesītes bibliotēka 

Sēlpils 1.bibliotēka

 Slates bibliotēka

Vīpes pagasta bibliotēka

Sēlpils 2. bibliotēka

 Viesītes bibliotēka

 Zasas bibliotēka

Slates bibliotēka

 Vīpes pagasta bibliotēka

 Zīlānu bibliotēka

Viesītes bibliotēka

 Zasas bibliotēka

 Antūžu internātpsk. b-ka

 Vīpes pagasta bibliotēka

 Zīlānu bibliotēka

 Atašienes vsk. bibliotēka

 Zasas bibliotēka

 Antūžu internātpsk. b-ka

 Biržu internātpamatskolas b-ka

 Zīlānu bibliotēka

 Atašienes vsk. bibliotēka

 Dignājas psk. b-ka

 Antūžu internātpsk. b-ka

 Biržu internātpsk. b-ka

 Jēkabpils 3. vsk. bibliotēka

 Atašienes vsk. bibliotēka

 Jēkabpils 3. vsk. bibliotēka

 Jēkabpils psk. b-ka

 Biržu psk. bibliotēka

 
   Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka

   Jēkabpils vakara vsk. b-ka    Jēkabpils 3. vsk. bibliotēka

 Jēkabpils Valsts ģimn. b-ka

 Jēkabpils Valsts ģimn. b-ka

 Jēkabpils Agrobiznesa kol. b-ka

 Jēkabpils psk. b-ka

 Mežāres psk. b-ka

  Jēkabpils psk. bibliotēka

 Salas vsk. bibliotēka

 Salas vsk. bibliotēka

 Jēkabpils vakara vsk. b-ka

 Sūnu psk. bibliotēka 

 Sūnu psk. bibliotēka

 Jēkabpils Valsts ģimn. b-ka

 

 Vīpes psk. bibliotēka

 

 Zasas psk. bibliotēka