Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Bezmaksas pakalpojumi

 

Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par  fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;

 

 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;

 • Bibliotēkas abonētas datu bāzes ( Letonika, Lursoft, Nozare.lv, Pats sev numerologs);

 

 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes ( Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi);

 

 • Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu;

 

 • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;

 

 •  Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;

 •  Dzejoļu, citātu un latviešu personvārdu kartotēkas izmantošana;

 

 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
 
 • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām;

 • Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem.