Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Pasākumu arhīvs 2016


Ja brīnumam tic, tas piepildās

 

 

2016. gada 21. decembrī notika pasākums “Ja brīnumam tic, tas piepildās”. Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils pamatskolas otro klašu audzēkņi, sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir’’ gada nogalē uzbūra radošu dāvanu Ziemassvētku noskaņās. Ja ar brīnumu dalās, tas sagādā prieku!

 

Vadima Hotuļova dzejas krājums “Sirds rokrakstā” atvēršanas svētki

 

 

 2016.gada 15. decembrī notika interešu apvienības Literāts radošā darba vakars. Ziemassvētku pasākumā klātesošie klausījās interešu apvienības dalībnieku dzeju. Pasākuma laikā tika atvērts Vadima Hotuļova dzejas krājums “Sirds rokrakstā”. Klātesošaie iepazinās ar Ligitas Ābolnieces topošo grāmatu “Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē”.

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novadapublisko bibliotēku darbinieku
gada noslēguma pasākums

 

 

2016.gada 15. decembrī notika Jēkabpils reģiona bibliotēku darbinieku gada noslēguma sanāksme. Tika godināti bibliotekāri - jubilāri. Muzikālu noskaņojumu radīja Jurģis Grandāns.

 

Saruna "Lasīšana un rakstīšana 21. gadsimtā"

 

 

2016.gada 12.decembrī notika tikšanās ar žurnāla "Domuzīme" galveno redaktori Rudīti Kalpiņu, vēsturnieku un publicistu Mārtiņu Mintauru, dzejnieku un valodnieku Jāni Vādoni un literatūras zinātnieci Sintiju Kampāni.

 

Laika upe

 

 

2016.gada 9.decembrī notika tikšanās ar radošo darbu izstādes “Laika upe“ autori Ritu Kotovu. Pasākumu atvēra ar muzikālu dāvanu izstādes autores dēls.

 

Kur dzintara saulriets

 

 

2016. gada 24.novembrī, sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir" un Krustpils Kultūras nama krievu vokālo ansambli "Bariņa" notika pasākums, kas veltīts Raimonda Paula daiļradei.

 

Bibliotekāru sanaksme

 

 

2016.gada 24.novembrī notika kārtējā Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku sanāksme. Tika izskatītas bibliotekārā darba aktualitātes. Sanāksmes laikā bibliotekāriem bija iespēja noklausīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējas un direktora vietnieces Silvijas Strušeles lekciju "Mana dzīve, manas izvēles". Lekcija notika sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Jēkabpilī.

 

Nākotne Ziemeļos

 


2016.gada 23.novembrī Jēkabpils Vakara vidusskolā  bibliotēkas darbiniece Iveta Gureviča vadīja bibliotekāro stundu Nākotne Ziemeļos. Jaunieši iepazinās ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas projektu, Ziemeļvalstu autoriem un klausījās viņu darbu fragmentu lasījumus.

 

Ideālu meklētāji – Heinrihs Ibsens un Jānis Akuraters

 

 

2016.gada 21.novembrī Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros, sadarbībā ar Jēkabpils 3.vidusskolu, notika lekcija "Ideālu meklētāji – Henriks Ibsens un Jānis Akuraters".  Lektore - novadpētniece Ausma Bērziņa.

 

Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkai - 70

 

 

2016.gada 29.oktobrī notika Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas 70.gadu jubilejas noslēguma pasākums. Muzikālu noskaņu rādija bibliotēkas sadarbības partneri PII “Bitīte” audzēkni. 

 

Bibliotēku darbinieku sanāksme

 

 

2016.gada 25. oktobrī sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru un Jēkabpils mākslas skolu notika Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs.  LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Ilze Ramba iepazīstināja klātesošos ar bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas veidošanu un darbu ar to. LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova stāstīja par aktualitātēm bibliotēku darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju. JGB LAN nodaļas vadītāja Iveta Gureviča informēja par “Ziemeļvalstu nedēļas 2016” norisi. Sanāksmes dalībnieki apmeklēja pasaku muzeju “Butaforija”.

 

Kartupeļu stāsts

 

 

2016.gada 20.oktobrī sadarbībā ar baltkrievu biedrību "Spatkanne", notika pasākums par kartupeļiem. Pasākuma gaitā tika runāts par kartupeļu vēsturi, pielietojumu. Notika  kartupeļu ēdienu degustācija, kurus prezentēja čaklās biedrības dalībnieces, . Mūzikālu noskaņu radīja baltkrievu biedrības ansamblis "Zaviruha un Pokrova baznīcas ansamblis "Pokrovs".

 

Par dzīvi kā gaismas zibsni

 

 

2016.gada 14.oktobrī notika rakstnieces Annas Skaidrītes Gailītes grāmatas "Sintijas stāsts" atvēršanas un Sintijas piemiņas pasākums.Grāmatas pamatā deviņpadsmitgadīgas latviešu meitenes Sintijas dienasgrāmata, kuru savā darbā ar ģimenes atļauju izmantojusi rakstniece. Sintijas skaistos nākotnes sapņus pārtrauc ļauna slimība. Rakstniece savā darbā, pateicoties ierakstiem meitenes dienasgrāmatā, gan izseko slimības gaitai, gan arī smalkjūtīgi un taktiski atspoguļo Sintijas ģimeni, viņas pirmo mīlestību, sapni par mācībām Stradiņa Universitātē. Īpaši izcelta meitenes labestība, gaišums un ticība pozitīvam iznākumam pat ļoti grūtos dzīves brīžos. Šī ticība iedvesmojusi rakstnieci un, cerams, dos spēku arī lasītājiem.

 

Atašienes bibliotēkas 70 gadu jubilejas pasākums

 

 

2016.gada 23.septembrī Atašienes bibliotēka svinēja 70 gadu jubileju. Pasākumā piedalījās Inese Tora ar dzejas kompozīciju. Svētku gaitā notika svētbrīdis Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Jubilejā bibliotēku sveica Krustpils novada pašavaldība un Atašienes pagasta pārvalde, kolēģi no Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Krustpils novada bibliotēkām, kā arī bibliotēkas lasītāji un pagasta iedzīvotāji.

 

Jāņa Akuratera dzeja

 

 

2016.gada 14.septembrī, Dzejas dienu noskaņās, sadarbībā ar Jēkabpils Vakara un 3. vidusskolu un novadpētnieci Ausmu Bērziņu, aicinājām ieklausīties sapņotāja un romantiķa Jāņa Akuratera dzejas skanējumā. 

 

Dzejas diena 2016

 

 

2016.gada 9.septembrī notika tradicionālā akcija “Sirds uz trotuāra”, kurā piedalījās bibliotēkas kolektīvs un lasitāji.

 

Bibliotēkas akreditācija

  

2016.gada 9.septembrī notika bibliotēkas akreditācija. Komisija pārbaudīja darbinieku prasmes, pakalpojumu piedāvājumu,  krājuma kvalitāti.

 

Mīlestība ir vienīgais ceļš

 

 

2016.gada 9.jūlijā notika virtuozās smilšu un zelta putekļu mākslinieces Tatjanas Gavriļenko no Ukrainas labdarības gleznu izstādes “Mīlestība ir vienīgais ceļš” “Love is the only way” “Любовь – единственный путь” atklāšana. Māksliniece emocionāli un saistoši stāstīja par katras gleznas tapšanu. Pasākumā piedalījās Jēkabpils ukraiņu biedrība "Javir", mūzikālu noskaņu radīja Katrina Demčenko.

 

Mēs mīlam Jēkabpili - 21. jūnijs

  

“Mēs mīlam Jēkabpili, jo šeit ir jauki lasītāji. Patiesībā – vislabākie lasītāji un zinātkārākie jaunieši.”

2016.gadā 21.jūnijā bibliotēkas kolektīvs piedalījās foto akcijā "Mēs mīlam Jēkabpilī, kuru gaidot Pilsētas svētkus, organizēja Jēkabpils pašvaldība un Jēkabpils Kultūras pārvalde.

 

Sirdij tuvās dzimtās vietas

 

 

2016.gada 9.jūnijā notika Tamāras Buhtijarovas fotoizstādes atklāšana.Pasākuma mūzikālu noskaņojumu radīja baltkrievu biedrības vokālais ansamblis "Zaviruha". Mihails Pranovičs izstādes autorei dāvāja latviešu tautas dziesmu kokles pavadījumā.

 

Vesnjanki

 

 

2016.gada 20.maijā NVO senioru dienas centrā notika pasākums "Ukraiņu tautas pavasara paražas"Vesnjanki"". Pirmajā pasākuma daļā dalībniekiem bija iespēja darboties piecas radošās darbnīcās, bet otrajā - kopīgi pavadīt laiku ar autentiskām ukraiņu pavasara dziesmām un kustību rotaļām. Pasākumā piedalijās Jēkabpils 2.vidusskolas 1.klase, skolotāja Tatjana Novikova, Jēkabpils pamatskolas 1.klase, skolotāja Dace Rateniece. Pasākumu organizēja ukraiņu biedriba "Javir"sadarbībā ar bibliotēku.

 

Pieredzes brauciens uz Jūrmalu

 

 

2016.gada 12.maijā Jēkabpils pilsētas kultūras darbinieki bija pieredzes apmaiņā Jūrmalā. Tika apmeklēta Dzintaru koncertzālē, Aspāzijas muzejs, Slokas bibliotēka, Jūrmalas mākslas skolā un citi objekti.

 

Akcija “Atpakaļ uz skolu 2016”

 

 

2016.gada 6.maijā akcijas “Atpakaļ uz skolu 2016” ietvaros bibliotēkas pārstāvji devās Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolu, lai ar skolēniem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienību, Eiropas dienu. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas Savienību un Latviju.

 

Attiecības. Sadarbība. Kopiena

 

 

2016. gada 21.aprīlī notika kopīgs ar sadarbības partneriem pasākums pavasara noskaņās, kura laikā pie bibliotēkas ieejas iestādījām ziedus, pie tējas tases noklausījāmies SIA “Sedumi” dārzniecības vadītājas  Sandras Mediņas – Tolmanes padomus par puķu un dārzeņu audzēšanu.

 

Bibliotēku darbinieku sanāksme

 

 

2016.gada 21.aprīlī notika kārtējā publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme, kuras laikā bija iespēja uzzināt par - digitālu zinību resursu “Letonika.lv ”, noklausīties informāciju Latvijas Dianētikas centra – par L.Rona Habarda grāmatām Dianētika:  mūsdienu zinātne par garīgo veselību un lektores Ingunas Sāres  par tikumību caur folkloru, reliģiju, līdz kopsaucējam, tikties ar dzejas  grāmatas “Krekls” autori Rutu Štelmaheri. Sanāksmes laikā tika sveikta balvas  "Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs" nominante Viesītes novada Saukas pagasta bibliotēkas vadītāja Velta Lāce.

 

Jāņa Amata grāmatas “Jēkabpils frontes lokā 1914 – 1918” atvēršana

 

 

2016.gada 20.aprīlī notika Jāņa Amata grāmatas atvēršanas svētki. Muzikālu noskaņu radīja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālā grupa “Pienāc biežāk”,  skolotājas Sandras Bondares vadībā.  Pasākuma laikā ar savu pētījumu par izmaiņām dabas ainavā Jēkabpils novadā klātesošos iepazīstināja Guna Pērkone.  Par kara laika liecībām, kas saglabājušās līdz mūsdienām, stāstīja Vides un tūrisma attīstības kluba “Sēlija” valdes locekle Rasma Draška. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apskatīt kara laika materiālo liecību izstādi, ko piedāvāja trīs vēstures entuziasti un senlietu kolekcionāri – Guntis Ozoliņš, Jānis Zalāns un Oļģerts Stalidzāns.

 

Vladimira Volkova foto izstāde “Pareizticīgās baznīcas”

 

 

2016.gada 8.aprīlī foto izstādes autors viesojās bibliotēkā. Vladimirs Volkovs dālījās iespaidos par izstādes tapšanas gaitu.

 

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu

 

 

2016.gada 30.martā notika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Projekta “Rakstnieku tikšanās reģiona bibliotēkās” ietvaros kuru organizēja un vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Projektu vadītāja Liega Piešiņa.

 

Bibliotēku darbinieku sanāksme

 

 

2016.gada 17. martā notika kārtējā publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme, kuras laikā bija iespēja uzzināt par SIA "Latvijas grāmatas" jaunumiem, aizvadītā 2015. gada  bibliotēku aktualitātēm, piedalīties apmācībās “VID e-vide un e-pakalpojumu klāsts”.

 

J. Akurateram -140

 

 

2016.gada 7. martā bibliotēkā notika pasākums veltīts Jāņa Akuratera jubilejai, kuru vadīja skolotāja un novadpētniece Ausma Bērziņa.

 

Zemes skaistums

 

 

2016. gada 2. martā notika tikšanās ar fotogrāfu, zemkopi, interesantu cilvēku Ēriku Sprindžuku, kurš savās fotogrāfijās iemūžina dabu un līdzcilvēkus. Par katru fotogrāfiju ir savs stāsts un vēsture.

 

Bibliotekārā stunda

 

 

2016.gada 18. februārī bibliotēkā viesojās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēni, kuri iepazinās ar piedāvātiem pakalpojumiem.

 

Bibliotēku darbinieku sanāksme

 

 

2016.gada 18.februārī notika Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme, kurā skolotāja, novadpētniece Ausma Bērziņa stāstīja par mūziku Akurateru dzimtā, LNB Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja Ginta Zalcmane - par Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-resursiem, LNB krājuma veidošanas eksperte Mārīte Upeniece - par Obligātiem eksemplāriem Latvijā, LNB ISSN eksperte Guna Linkeviča - par pašvaldības periodisko izdevumu elektronisko versiju iesniegšanu LNB.

 

Divas pasaules

 

 

2016.gada 11.februārī notika mākslas izstādes atklāšana. Jaunieši Vadims Hotuļovs un Kristīne Bergmane piedāvāja skatītāju vērtējumam jaunākos darbus - Vadims dzeju, Kristīne gleznas. Muzikālu noskaņojumu radīja Ieva Luriņa, bērnu literatūrās nodaļas darbiniece.

 

Tematiska bibliotēkāra stunda

 
 

2016.gada 21.janvārī bibliotēkā viesojās Variešu sākumskolas skolēni, kuri darbojas vizuālās mākslas pulciņā. Skolēni iepazīnās ar bibliotēku, apskatīja Jēkabpils Mākslas skolas pedagoģes, mākslinieces Ivetas Vucenas gleznu izstādi.