Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

LNB Attīstības departaments


LNB attīstības departaments izveidots, reorganizējot Bibliotēku attīstības institūtu un tā struktūrvienības, kā arī Stratēģiskās attīstības nodaļu. Departamentu veido četras struktūrvienības: Bibliotēku attīstības centrs (līdz šim – Bibliotēku konsultatīvas centrs), Bērnu literatūras centrs, Kompetenču attīstības centrs (līdz šim – Mācību centrs) un jaunizveidotais Digitālā mantojuma centrs. Departamenta darbības galvenie mērķi būs stiprināt Latvijas bibliotēku nozari un veicināt tās attīstību, nodrošināt nozares speciālistu kompetenču attīstību, sniegt būtisku ieguldījumu kultūras mantojuma digitalizācijas jomā, stiprināt sabiedrības rakstpratību un informācijpratību, veicināt bērnu un jauniešu lasīšanu, atbalstīt mūžizglītības procesus valstī, kā arī vadīt LNB stratēģisko attīstību. Attīstības departamentu vadīs līdzšinējais Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš.

Bibliotēku attīstības centra (BAC) darbības mērķis ir veicināt Latvijas bibliotēku nozares attīstību, piedaloties bibliotēku jomas politikas veidošanā un praktiskā īstenošanā. Tā galvenie darbības virzieni ir konsultatīvā atbalsta sniegšana bibliotēku nozarei, vadlīniju, konsultatīvo un informatīvo materiālu izstrāde, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana, nozares labākās prakses apkopošana un izplatīšana, bibliotēku statistikas veidošana, profesionālo tiešsaistes informācijas resursu veidošana, nozares standartu un terminoloģijas attīstīšana, projektu īstenošana bibliotēku nozares atbalstam un Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas darbības nodrošināšana. Pārskatot BAC funkcijas un pakalpojumus, īpaša vērība turpmākajā darbībā tiks pievērsta zināšanu un labākās prakses pārnesei nozarē, mērķtiecīgai sadarbībai ar bibliotēku segmentiem, kā arī mūžizglītības, informācijpratības un mediju pratības jautājumu risināšanai bibliotēkās.

Bērnu literatūras centra (BLC) darbības mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu lasīšanu, sniegt atbalstu bērnu un jauniešu literatūras attīstībai un apkopot un popularizēt zināšanas un nozares labākās prakses pieredzi bērnu un jauniešu bibliotekārajā un informacionālajā  apkalpošanā. Centrs sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību bibliotēkām un citām institūcijām, kas veic bērnu un jauniešu informacionālo apkalpošanu, īsteno profesionālās pilnveides pasākumus, īsteno projektus bērnu literatūras un lasīšanas veicināšanas jomā un nodrošina Bērnu literatūras centra lasītavas darbību.

Kompetenču attīstības centra (KAC) darbības galvenie uzdevumi ir nodrošināt profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iespējas visiem bibliotēku nozarē nodarbinātajiem un starpnozaru speciālistiem, sniegt konsultācijas kompetenču attīstīšanas un bibliotēku nozares izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības  jautājumos. KAC arī turpmāk piedāvās papildināt profesionālās zināšanas un prasmes kā LNB telpās, tā izbraukuma semināros, attīstīs tālmācības iespējas vietnē macies.lnb.lv, kā arī dos iespēju apgūt bibliotekāra profesijai nepieciešamās pamata prasmes 240 un drīzumā arī 960 stundu mācību programmās.

Digitālā mantojuma centra (DMC) darbības galvenie uzdevumi ir veidot un izplatīt ar kultūras mantojuma digitalizāciju, digitālu pieejamību un ilglaicīgu saglabāšanu saistīto kompetenci un nodrošināt Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) attīstību. Jaunizveidotais centrs sadarbībā ar pārējām departamenta struktūrvienībām vadīs ar digitalizāciju saistīto standartu, vadlīniju un terminu izstrādi, organizēs profesionālās pilnveides pasākumus un sadarbībā ar visām kultūras apakšnozarēm un to institūcijām vadīs LNDB tehnisko un saturisko attīstību, tai skaitā īstenojot digitalizācijas projektus. DMC ietilps arī Digitalizācijas sektors, kas veiks praktiskos digitalizācijas procesus.   

No Stratēģiskās attīstības nodaļas funkcijām Attīstības departaments pārņems LNB darbības plānošanas, koordinācijas un monitoringa funkcijas, tai skaitā krājuma attīstības un projektu koordinācijas jautājumu risināšanu.