Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Rainis un Aspazija


Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, Jēkabpils Galvenā bibliotēka rīko novadpētniecības konkursu "Mainies uz augšu! / Rainis". Tā norise notiek visās Jēkabpils reģiona un Neretas novada publiskajās bibliotēkās laika posmā no 2015. gada 1.aprīļa līdz 2015. gada 1. novembrim.
Nolikums.
Konkursa mērķis:
1)    Aktualizēt Raiņa un Aspazijas darbus, idejas un dzīvesstāstus
2)    Rosināt interesi par bibliotēkas novadpētniecības krājumu, sekmēt publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, mantojuma saglabāšanu un dokumentēšanu

Konkursa uzdevumi:
1)    Sagatavot un novadīt Raiņa un Aspazijas daiļradi popularizējošu pasākumu
2)    Sakārtot un noformēt novadpētniecības krājumu atbilstoši konkursa mērķiem
3)    Izveidot prezentāciju par konkursa aktivitātēm
4)    Sekmēt bibliotēkas publicitāti

Noteikumi:
Konkursā piedalās visas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publiskās bibliotēkas.
Konkursā nepiedalās Jēkabpils Galvenā bibliotēka kā organizētājs un konkursa vērtētājs.
Katras bibliotēkas novadpētniecības darba kvalitāte tiek vērtēta 4 pozīcijās bibliotēku
apmeklējuma laikā 2015. gada oktobrī:
1. Raiņa un Aspazijas literāro darbību popularizējošs pasākums – tā radošums, mērķauditorija, pasākuma apraksts
2. Bibliotēkas novadpētniecības krājuma vizuālais noformējums, apjoms, dažādība
3. Prezentācija par konkursa aktivitātēm – par pasākumu, novadpētniecības krājumu
4. Sekmēt bibliotēkas publicitāti

Darba grupa – vērtēšanas komisija.
Komisijas locekļi:
1. Zinaīda Rabša – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja
2. Iveta Gureviča – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
3. Ludmila Bērziņa – Jēkabpils novada pašvaldības speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos
4. Rudīte Kļaviņa – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre - metodiķe

Vērtēšanas norise:
Konkursā piedalās 1 darbinieks no katras bibliotēkas – viena darbinieka bibliotēkā tas
būs bibliotēkas vadītājs, savukārt bibliotēkās, kur ir vairāki darbinieki – bibliotekārs, kurš veic novadpētniecības darbu. Katrā no pozīcijām bibliotekārs saņem punktus (no 1- 10). Kopsummā tiek izvērtēts lielāko punktu ieguvējs (40).
Vērtēšana notiek visās publiskās bibliotēkās vienādi bibliotēku apmeklējumu laikā.

Apbalvošana:
Apbalvoto skaitu un godalgas nosaka vērtēšanas komisija 4 cilvēku sastāvā.
Rezultātu apkopošana un nomināciju pasniegšana notiks bibliotēku darbinieku gada
noslēguma seminārā 2015. gada decembrī.

Nominācijas:
1. „Zem Sēlijas plašajām debesīm”- 1. vieta – visvairāk savākto punktu skaits
2. „Ar baltu domu plaukstās izej pretī pasaulei, un viss top gaišāks...” - 2. vieta – otrais lielākais punktu skaits
3. „Es strādāju. Koši. Radoši. Interesanti”- veicināšanas balva - interesantas darba
metodes vai pārliecinoša prezentācija / videosižets neatkarīgi no iegūto punktu skaita.