Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Pasākumu arhīvs 2015

Betlēmes uguns nodošana

 

 

2015. gada 22.decembrī sadarbībā ar ukraiņu biedrību ‘’Javir” un Jēkabpils 2. vidusskolu notika “Betlēmes uguni nodošana”.  Septīto gadu Miera uguns atceļo uz Latviju, uz Jēkabpilī Miera uguns atceļo trešo gadu. Uguns nodošanas misija bibliotēkā notika otro gadu.
 

Ziemassvētku radoša darbnīca

 

 

2015.gada 22.decembrī sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir” notika “Ziemassvētku radošā darbnīca”, kur interesentiem bija iespēja veidot ziemassvētku rotājumus. Ar izveidotajiem rotājumiem tika izgreznotas eglītes.

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novadapublisko bibliotēku darbinieku

gada noslēguma pasākums

 

 

2015.gada 16. decembrī notika Jēkabpils reģiona bibliotēku darbinieku gada noslēguma sanāksme. Tika pārrunāti novadpētniecības konkursa "Mainies uz augšu" rezultāti un godināti bibliotekāri -jubilāri. Svētku sanāksmē piedalījās rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte un Krustpils novada Zīlānu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Minima".

 

Tikšanās ar Aivaru Kalnieti

 

 

2015.gada 10.decembrī notika tikšanās ar radošās apvienības "Literāts" ilggadēju dalībnieku Aivaru Kalnieti. Pasākumā pateicāmies Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem par Aivara Kalnieša dzejoļa „Kā sauc tā skan” ilustrēšanu.

 

Jaunā pārtika Eiropā

 

 

2015.gada 26.novembrī Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas ESIP (Eiropas Savienības informācijas punkts) aicināja uz pasākumu "Jaunā pārtika Eiropā. Uztura skola - pieaugušo personības pilnveidei", kuru atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Par inovatīvo pārtiku stāstīja Jēkabpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa Māra Skrodere.

 

Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši

 

 

2015.gada 26. novembrī projekta “Rakstnieku tikšanās reģiona bibliotēkās” notika lasītāju tikšanās ar Gundegu Repši,pasākumu vadīja LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra projektu vadītāja Liega Piešiņa. Projekts tapis lai popularizētu latviešu oriģinālliteratūru, radītu interesi par rakstniekiem, dzejniekiem, veicinātu literāro darbu dziļāku izpratni.

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi

 

 

2015.gada 9.novembrī Jēkabpils vakara vidusskolā notika bibliotekārās stundas, kurās skolēni iepazīnās ar mazakpazīstāmiem Ziemeļvalstu autoriem un viņu darbiem. Bibliotekāro stundu tēma - Draudzība Ziemeļos.

 

Bibliotekārā stunda

 


2015.gada 5.novembrī notika bibliotekārā stunda Jēkabpils pamatskolas 6.klases skolēniem. Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēkas piedāvātiem pakalpojumiem un izstādēm.

 

Par tautas tradīcijām – izšūtiem dvieļiem

 

 

2015.gadā 22.oktobrī sadarbībā ar ukraiņu biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību „Spatkanne”, poļu biedrību "Rodacy" un tautas mākslas studiju “Saulgrieži”  notika pasākums, kurā apmeklētāji varēja iepazīties ar ukraiņu, baltkrievu, poļu un latviešu tautu kopīgo tradīciju  izšūtiem dvieļiem – rušņikiem.

 

Bibliotekāru sanāksme

 

 

2015.gada 22.oktobrī notika Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme. Klātesošie noklausījās lekcijas: Roberta Mūka personība, filozofija, dzeja; Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2015; lasīšanas ietekme uz bērna attīstību; informāciju par  zinātniski praktisku konferenci „Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”; Latvijas filmu izlase un LNB un VKKF projekta projektu „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Pārrunāja oganizatoriskus jautājumus un aktualitātes bibliotekārajā darbā.

 

Ukraiņu tautastērpu šodienas elpa

 

 

 2015.gada 8.oktobrī notika Santas Aļeiņikovas foto izstādes tautastērpa  attēlojums vizuālajā telpā pasākums, kura laikā bija tikšanās ar foto modeļiem - Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” dalībniekiem.

 

Apstājies, un laiks būs!

 

 

2015.gada 30. septembrī sadarbībā ar Iekļaujošās izglītības centru notika pasākums par lasīšanas ietekmi uz bērna attīstību. Vecākus un bērnus iepazīstinājām ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, bērnu grāmatu topu, lasīšanu veicinošiem pasākumiem.

 

Radošā darbnīca
„Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana”

 

 

2015.gada 29. septembrī notika radošā darbnīca "Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana". Radošo darbnīcu organizēja Jēkabpils poļu biedrība "Rodacy" un Jēkabpils latviešu biedrība, vadīja Aina Krastiņa. Radošās darbnīcas laikā tika pētīts Krustpils novada tautas tērps, tā izmaiņas cauri laikam, darināšanas paņēmieni.

 

14. grāmatu svētki Salas novada Biržos

 

 

2015.gada 11.septembrī Salas novada Biržos notika 14. grāmatu svētki, kuri pulcēja kuplu dalībnieku pulku.

 

Trejkrāsainā saule

 


2015.gada 10.septembrī notika dzejas dienu pasākums, sadarbībā ar ukraiņu biedrību "Javir" ieklausījāmies Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumos latviešu, ukraiņu, krievu un gruzīnu valodās.

 

Aktuāli motīvi Raiņa dzejā un mūsdienu sabiedrībā

 

 

2015.gada 8. septembrī bibliotēkā notika literātes Ligitas Ābolnieces lekcija par izcilajiem dižgariem Raini un Aspaziju Jēkabpils vakara vidusskolas skolēniem.

 

Redz visu pasauli dimantos mirdzam

 

 

2015.gada septembrī bibliotēkā viesojās Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils vakara vidusskolas Jēkabpils pamatskolas, p.i.i. "Auseklītis audzekņi.  Bērni iepazina Raiņa daiļradi, skatoties animācijas filmas "Spēlēju, dancoju"un "Zelta sietiņš".

 

Sudraba laikmeta mīlestības dzejas pēcpusdiena

 

 

2015. gada 21. augustā notika dzejas pēcpusdiena veltīta krievu literatūras Sudraba laikmeta mīlestības dzejai.  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi Milana Drugoveiko un Artjoms Soboļevs lasīja S.Jeseņina, V.Majakovska, A.Ahmatovas, M.Cvetajevas, B. Pasternaka un A.Bloka darbus gan latviešu, gan krievu valodās. Milana un Artjoms kopā ar pasākuma apmeklētājiem iejutās pārsteidzošajā un noslēpumainajā dzejas pasaulē.


 

Pieredzes apmaiņas brauciens

 

 

2015.gada 20.augustā Jēkabpils reģiona un Neretas novada bibliotēku darbinieki apmeklēja Daugavpils novada bibliotēkas, Līksnas pagastu, Rotko centru,  Jāņa Raiņa māju Berķenelē un Stenedera muzeju Eglaines pagastā.

 

Meistarklase un izstāde “Ukraiņu svētbilžu stikla gleznojumi’’
Māksliniece: Gaļina Jakubišina (Ukraina, Ļvova)

 

 

2015.gada 10.jūlijā bibliotēkā viesojās ukraiņu kultūras darbinieki no Ļvovas kultūras nama “Gnata Hotkeviča”. Radošajā darbnīcā, kuru vadīja Gaļina Jakubišina apmeklētajiem bija ekskluzīva iespēja apgūt gleznošanu uz stikla. Pasākuma dalībnieki guva iespēju iepazīties ar seno ukraiņu tautas mākslu – svētbilžu gleznojumu uz stikla. Radošās darbnīcas noslēgumā dalībnieki guva ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī radīja savu svētbildi uz stikla.


Pasaule Apiņas acīm

 

 

2015.gada 11. jūnijā notika tikšanās ar izstādes "Pasaule Apiņas acīm" autori Rasmu Bērziņu. Pasākuma muzikālo noskaņojumu radīja Ilzes Samules vadītais vokālais ansamblis “Vakarvējš”.

 

Vecvecāki un mazbērni lasa

 

 

2015.gada 6.jūnijā notika pasākums „Vecvecāki un mazbērni lasa”. Vecvecāki un mazbērni kopā apmeklēja bibliotēku, lasīja, minēja mīklas, piedalījās atjautības konkursos.

 

Pavasara seminārs

 

 

2015.gada 3. jūnijā Jēkabpils reģiona bibliotekāri devās profesionālās kompetences pilnveides izbraukuma seminārā uz Jēkabpils novadu, lai apmeklētu Kalna, Leimaņu un Zasas pagastu kultūras iestādes, vides un dabas apskates objektus. Braucienā gūta jauna pieredze, pozitīvas emocijas un iespaidi.

 

Baltkrievu-latviešu vārdnīcas prezentācija Jēkabpilī

 

 

2015.gada 29.maijā bibliotēkā notika „Latviešu –baltkrievu un baltkrievu – latviešu vārdnīcas” prezentācija. Muzikālo noskaņojumu radīja Jēkabpils Baltkrievu biedrības ansamblis „Zaviruha”. Par vārdnīcas sastādītāju Mirdzu Ābolu stāstīja biedrības vadītāja Valentīna Doraščonoka, par baltkrievu un latviešu alfabēta īpatnībām stāstīja biedrības dalībniece Zinaīda Griņko. Klātesošos uzrunāja un bibliotēkai dāvināja vārdnīcas Rīgas Baltkrievu biedrības „Prameņ” vadītāja un Latvijas Baltkrievu savienības valdes locekle Jeļena Lazareva, kura bija vārdnīcas izdošanas projekta vadītāja.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm

 

 

2015.gada 15.maijā pieredzes apmaiņas brauciens uz renovēto Cēsu Centrālo bibliotēku un Cēsu koncertzāli.

 

Sirds kā ābola sēkliņa maza....

 

 

2015.gada 8.maijā notika literāri mūzikāls pasākums veltīts Mātes dienai. Pasākumā muzicēja jauniešu grupa "Order", tika atklāta Dainas Vanagas(Viesīte) rokdarbu izstāde. Klātesošiem bija iespēja dzirdēt Dainas dzeju un klausīties I.Kalniņa dziesmas viņas izpildījumā.

 

Eiropas diena Jēkabpilī

 

 

2015.gada 8.maijā notika ikgadējais Eiropas dienas pasākums. Jēkabpilī iedzīvotājiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Eiropu, kā arī iegūt jaunu informāciju par Eiropas Savienības piedāvājumiem. Pasākumu organizēja Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī, un galvenā mērķauditorija bija jaunieši.

 

 

Bibliotēku nedēļas 2015 pasākumi

 

Meistardarbnīca

 

 

 2015. gada 24. aprīlī notika Regīnas Šubas meistardarbnīca. Interesentiem bija iespēja iemācīties veidot gleznas no olu čaumalām.

 

Bibliotekāru sanāksme

 

 

2015. gada 23. aprīlī, bibliotēku nedēļas ietvaros, notika Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme. Klātesošie tikās ar rakstnieku, ceļotāju Pēteri Strubergu, apgāda „Jumava” vadītāju Juri Visocki, kurš informēja par izdevniecības jaunajām grāmatām.  Kultūras informāciju sistēmu centra informācijas sistēmu administrators Jānis Ziediņš iepazīstināja bibliotekārus ar interneta vietnēm - Hugo.lv, Filmas.lv un Latvijas muzeju krātuves, kā arī par kultūras kartes mobilās lietotnes izmantošanu. Salas vidusskolas bibliotēkas vadītāja Edīte Kakarāne stāstīja par skolu bibliotēku problēmām.

 

 

Bibliotēka man, es bibliotēkā!

 


2015.gada 23.aprīlī sadarbībā ar Jēkabpils vakara vidusskolu notika interaktīvs pasākums skolēniem. Pirmajā daļā bibliotēkāri jauniešus iepazīstināja ar bibliotēku un tās pakalpojumiem. Otrajā daļā skolēni risināja dažādus uzdevumus, kuri saistīti ar bibliotēkas darbu. Noslēgumā katrs dalibnieks saņēma diplomu "Bibliotēkas eksperts 2015".
Kas ir bibliotēka?

 


2015.gada 21.aprīlī p.i.i. "Auseklītis" sagatavošanas grupās "Bitītes" un "Taurenīši" notika informatīvs pasākums "Kas ir bibliotēka?". Izmantojot  krāsojamās lapas bērniem "Krāsainā bibliotēka'', bērni neklātienē  iepazina bibliotēku un saņēma ielūgumu apmeklēt bibliotēku klātienē.

 

Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni

 

 

2015.gadā 9.aprīlī, sadarbibā ar ukraiņu biedrību "Javir" notika Vasilisas Vasilišinas otrās rokdarbu izstādes atklāšana. Izstādē skatāma 21glezna. Krustdūrienos izšūta mīlestība un ilgas pēc dzimtās Ukrainas, reliģiskie sižeti ar Dievmāti.

 

E - prasmju nedēļas pasākums

 

 
 

2015.gada 25.martā Jēkabpils Vakara vidusskolā audzēkņiem un pedagogiem notika informatīva nodarbība par iespēju mobilajās ierīcēs izmantot BIS ALISE e-kopkatalogu. Klātesošiem bija iepēja praktiski meklēt informāciju ar mobilo ierīču palīdzību bibliotēkas kopkatalogā.

 

"Lasītprieka" noslēguma pasākums

 

   
   

 
 

2015.gada 25.martā notika „Lasītprieka” noslēguma pasākums bibliotēkā.  Šī gada tēma „Gadalaiki latviešu dzejā”, īpaši godinot Raini un Aspaziju viņu 150-tajā gadadienā.
Bija skatāma izstāde no skolēnu darbiem–grāmatām.  Savu dzeju lasīja vietējā dzejniece Māra Bojāre.
Pasākuma gaitā skolēni darbojās komandās  četrās stacijās: „Ziema”, „Pavasaris”, „Vasara” un „Rudens”. Stacijās skaitīja dzejoļus, risināja dažādus literārus uzdevumus. Komanda, kura ieguva vislielāko punktu skaitu, tika apbalvota.
Pasākuma noslēgumā muzikālo noskaņu radīja Krustpils pamatskolas vokālais ansamblis „Saulstariņš” skolotājas Maijas Kīnes vadībā. Skolēnu darbi visu pavasari kā ceļojoša izstāde nonāks dažādās reģiona skolās, kur to varēs apskatīt visi interesenti.

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku sanāksme

 

 

2015.gada 19.martā publisko bibliotēku darbiniekus sanāksmē NVA Jēkabpils filiāles karjeras konsultante Gita Sīle iepazīstināja ar NVA e-pakalpojumiem,  Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja Sarmīte Safronova pastāstīja par centra darbību, Galvenās bibliotēkas darbinieces informēja par bibliotekārā darba aktualitātēm.

 

Literāra pēcpusdiena veltīta Tarasam Ševčenko

 

 

2015.gada 10.martā  sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību „Javir’’, notika literāra pēcpusdiena, veltīta ukraiņu dzejnieka un mākslinieka  Tarasa Ševčenko 200 gadu jubilejai.

 

Ziedi manā dzīvē


 

2015.gada 5.martā notika Regīnas Šubas izstādes "Ziedi manā dzīvē" atklāšana. Gleznas veidotas neierastā tehnikā – no olu čaumalām.Pasākuma muzikālo noskaņojumu radīja baltkrievu biedrības ansamblis "Zaviruha".

 

Literātam - 30

 

 

2015.gada 20.februārī notika Jēkabpils interešu apvienības "Literāts" 30 gadu jubilejas pasākums. 1984. gadā apvienības "Literāts" darbība sākās Jēkabpils rajona centrālajā bibliotēkā pēc toreizējās vadītājas Mirdzas Muleres ierosmes.  Apvienībā savu literāro darbību uzsāka tādi talantīgi cilvēki, kurus patlaban pazīst visā Latvijā: rakstniece Lūcija Ķuzāne, dzejnieks Andris Grīnbergs, dzejnieks, rakstnieks Gundars Kalve, dzejniece Ruta Štelmahere, dzejniece Ligita Ābolniece, dzejnieks Ronalds Briedis, Gaiķu Māris, Arvis Viguls  un citi.

 

Viesi no Salaspils novada

 

 

2015.gada 10.februārī bibliotēku apmeklēja Salaspils novada pašvaldības un bibliotēku darbinieki. 

Ilonas Švābes foto izstādes "Palaid sapni" atklāšana

 

 

2015. gada 7.janvārī bibliotēkā notika Ilonas Švābes "Palaid sapni" atklāšana. Ilona ir Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja. Fotogrāfēšana ir viens no viņas daudzajiem hobijiem. Īpaši patīk fotografēt dabu. Izstādes atklāšanā muzikālu noskaņu radīja ansamblis "Vakarvējš".