Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Pasakumu arhīvs 2013.gadā

"Kur tu esi"

 

 

2013.gada 27.decembrī literārā apvienība „Literāts” pulcējas uz gada noslēguma pasākumu, kura laikā atskatījās uz gada garumā paveikto.


Kolorīts skatījums

 

   
 
 

2013.gada 19.decembrī notika Diānas Dimantes, Paula Veselova un Vadima Hotuļova mākslas darbu izstādes atklāšana. Muzikālo noskaņu radīja Daniils Šinkarjuks.

 

Gada noslēguma sanāksme 

 

 

2013.gada 19.decembrī notika reģiona bibliotekāru sanāksme, kurā informāciju sniedza Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Jēkabpils nodaļas vadītājs Matīss Krēsliņš. Notika bibliotekāru darba un dzīves jubilāru godināšana, muzikālo noskaņojumu radīja Sandis un Gita -  grupa „Starpbrīdis” .


Hameleons

 

 

2013.gada 12.decembrī notika Solvitas Pudānes otrās personālizstādes atklāšana. Izstādē aplūkojami stikla, flīžu, eglīšu rotājumu apgleznoti darbi. Pasākumā mūzikālu noskaņu radīja Jēkabpils pamatskolas meiteņu ansamblis.

 

Eiro Latvijā

 

 

2013.gada  28.novembrī un 4.decembrī Jēkabpils vakara vidusskolas audzēkņi piedalījās diskusijā par euro ieviešanu Latvijā.

Spēles ar dzejoļiem

 

 

2013.gada 27.novembrī godinot dzejnieku Ojāru Vācieti Jēkabpils pamatskolā notika īpašs uzvedums sadarbībā ar Jēkabpils vakara vidusskolu. Skanēja dzeja, mūzika un dzejnieka balss.
Sanāksme

 

 

2013.gada 21.novembrī bibliotēka organizēja Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku darbinieku sanāksmi. Tās galvenās tēmas bija Krustpils novada bibliotekāru dalīšanās pieredzē, veidojot kopēju koncertuzvedumu "Ojārs Vācietis un viņa laiks", kā arī par Eiropas parlamentā iesniegto "Rakstisko deklarāciju 0016/2013 par publisko bibliotēku ietekmi Eiropas kopienās".

 

Ziema Ziemeļos

 

 

2013.gada Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziema Ziemeļos.  13.novembrī  Iveta Gureviča Jēkabpils vakara vidusskolas skolēnus iepazīstināja ar Lanas  Hansenas un  Tarjeis Vēsoss darbiem .

 

Aleksadram Lalovam - 85


2013.gada 4.novembrī notika jēkabpilieša, dzejnieka, Aleksandra Lalova 85gadu jubilejas pasākums. Autoru godināt ierādās krievu literārais klubs „Istok”, ukraiņu biedrība „Javir”, krievu vokālā ansambļa „Bariņa” pārstāvji un krievu biedrība „Lazurit”.


Krustpils pamatskolas vēstures lappuses

 

2013.gada 1.novembrī tika bibliotēkā atklāta izstāde „Krustpils pamatskolai – 145”, kuras pamatā novadpētnieces Valentīnas Vēveres arhīva materiāli. Bijušie un esošie skolas darbinieki un absolventi dalījās atmiņās par skolā pavadīto laiku.

 

Atmodas dalībnieki atmiņās daloties...

2013.gada 24.oktobrī Tautas frontes dalībnieki dalījās savās atmiņās par laiku, kad dibināta Tautas fronte, pirmoreiz tika izkārts sarkanbaltais karogs.

 

Sanāksme 

2013.gada 24.oktobrī notika kārtējā Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme.

Saruna ar senioru jaukto kori „Atvasara”

2013.gada 23.oktobrī  bibliotēkas darbinieces seniorus iepazīstināja ar eiro banknotēm un monētām, atbildēja uz aktuāliem jautājumiem gatavojoties pārejai uz eiro.

 

Viesi no Inčukalna

2013.gada 22.oktorbrī bibliotēku apmeklēja Inčukalna novada pašvaldības darbinieki, deputāti, bibliotēku darbinieki un lasītāji.

Bērna karjeras iespējas

2013.gada 9.oktobrī bibliotēkā pulcējās māmiņas, kuras interesējas par sava bērna karjeras iespējām. Informatīvās diskusijas laikā klātesošie un bibliotēkas darbinieces dalījās savā pieredzē, māmiņas izpildīja uzdevumu „Mans bērns ir unikāls” un tika iepazīstinātas ar VIAA un NIID mājas lapām.  


Ceļojoša izstāde „Jāzepa Vītola jubilejas preses konference”

2013.gadā no 8. līdz 11.oktobrim Jēkabpils pamatskolas skolēni, mūzikas stundu laikā apmeklēja bibliotēkā izvietotu Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošo izstādi „ Jāzepa Vītola jubilejas preses konference”.

Novadu kultūras darbinieku diena Krāslavas novadā

2013.gada 1.oktobrī novadu kultūras darbinieki devās braucienā uz Krāslavas novadu. Šajā dienā tika sveikti kultūras namu un publisko bibliotēku darbinieki, kas nostrādājuši savās darba vietās 5, 10, 15 un vairāk gadus: Maija Čūrišķe - Valdemāra Ancīša Aknīstes b-kas vad. - 40 gadi; Ilze Jodgude - Viesītes b-kas bibliotekāre un Ruta Lavrinoviča - Salas b-kas bibliotekāre - 15 gadi; Dace Januškeviča - Salas novada Sēlpils 2.b-kas vad. - 5 gadi.

 

12. Grāmatu svētki Jēkabpilī

 
 

13.septembrī, Jēkabpilī norisinājās 12. Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu Grāmatu svētki. Tie sākās ar grāmatu komercizstādi Jēkabpils Tautas nama foajē.
Grāmatu svētku laikā iedzīvotāji varēja apmeklēt publisko diskusiju, kurā piedalījās Iekšlietu ministrijas vadības pārstāvji un Saeimas deputāti, piedalīties sarunās ar rakstniekiem, dzejniekiem un aktieriem, mūziķiem un žurnālistiem, kā arī apmeklēt vēl daudzus citus pasākumus. Īpaša Grāmatu svētku programma bija jauniešiem, pamatskolas vecuma bērniem, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākumi norisinājās daudzviet Jēkabpilī – Jēkabpils Tautas namā, pilsētas bibliotēkās un izglītības iestādēs.Dzejas dienas 2013 

 

12.septembrī norisinājās tradicionālās „Dzejas dienas”. Tāpat kā citus gadus,  agrā rītā Jēkabpils ietves un laukumus pārklāja dzejas rindas, ko rakstīja dzejnieki, skolēni un skolotāji. Akcijai pievienoties varēja ikviens iedzīvotājs. Plkst. 14:00 no autobusu pieturas „Poliklīnika” kursēja 5.maršruta „Dzejas autobuss”, kurā dzeju lasīja Jēkabpils interešu apvienības „Literāts” dalībnieki. Savukārt plkst. 15:00 no pieturas „Poliklīnika” ar Dzejas autobusu brauca dzejnieki, kuri ir dzīvojuši vai vēl joprojām dzīvo Jēkabpilī. Brauciens ar „Dzejas autobusu” bija bez maksas.

 

Vasilisas Vasilišinas krustdūrienu gleznu izstāde

2013.gada 15.augustā bibliotēkā sadarbībā ar ukraiņu biedrību „Javir” atklāta Vasilisas Vasilišinas krustdūrienu izšuvumu darbu izstāde. Krāšņi darbi tapuši Portugālē, izliekot gleznās mīlestību, sāpes un ilgas pēc dzimtas Ukrainas.

 

Bibliotēka saņem Microsoft Latvia balvu

 

 

2013.gada 12. jūlijā bibliotēka saņēma no Microsoft Latvia balvu - viedtālruni Samsung ATIVE S. Bibliotēkāres piedalījās Microsoft Latvia un Samsung Electronics Baltics izsludinātajā publisko bibliotēku pasākumu konkursā „Strādā no bibliotēkas!”. Bibliotēkā organizētā pasākuma „Strādā jebkur!” aktualitāte bija darba iespēju nodrošināšana ārpus fiziskās darba vietas.

 

Latvijas-Ukrainas fotomākslas kluba „Svitlyna” foto izstādes atklāšana

 

2013.gada 11.jūlijā notika Latvijas-Ukrainas fotomākslas kluba „Svitlyna” foto izstādes atklāšana. Klātesošie tikās ar žurnālistu, vienu no kluba dibinātājiem B. Sebjakinu. Jēkabpils ukraiņu biedrības „Javir’’ dziedātājas priecēja pasākuma dalībniekus ar skanīgām dziesmām ukraiņu valodā.

 

Pieredzes brauciens

 

2013.gada 12.jūnijā mūsu bibliotēka uzņēma viesus no Madonas.Akcija „Strādā jebkur!”

 

Piedaloties konkursā „Strādā  no bibliotēkas” 2013.gada 31.maijā bibliotēkā notika pasākums, kura laikā popularizējām attālināta darba iespējas.  Notika tikšanas ar bibliotēkas darbinieci, kura izmanto jauno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un strādā attālināti. Diskusijā piedalījās vietējo mediju pārstāvji, NVA Jēkabpils filiāles vadītāja ir Svetlana Zujeva.

Pieredzes apmaiņas - izbraukuma sanāksme

 
   
2013. gada 23.maijā Kūku bibliotēkā notika sanāksme, kuru organizējām sadarbībā ar Kūku, Zīlānu un Sūnu pamatskolas bibliotēkām. Zīlānu bibliotēkas vadītāja dalījās iespaidos par pieredzes apmaiņas braucienu pa Skotijas bibliotēkām. Sanāksmes dalībnieki apmeklēja Kūku, Zīlānu bibliotēkas un Sūnu pamatskolu. Novadpētniece Ausma Bērziņa iepazīstināja ar Akuratera dzimtas dzīves gaitām.

 

Mīlestība pret dzejnieku jeb Krāsainās pasakas

   
Godinot tautā iemīļotā dzejnieka un publicista Imanta Ziedoņa piemiņu, 2013.gada maijs pasludināts par dzejnieka mēnesi, tā atzīmējot viņa 80.dzimšanas dienu, kas būtu apritējusi 3.maijā. Pieminot dzejnieku un viņa ieguldījumu latviešu literatūrā, bibliotēka sadarbībā ar Jēkabpils pamatskolu 16.maijā uzbūra un izdzīvoja Krāsaino pasaku pasauli.

 

Bibliotēku nedēļa 2013

Pavasarī ziedi plaukst...

 

 

2013.gada 24.aprīlī notika Jēkabpils Mākslas skolas pedagogu un audzēkņu darbu izstādes atklāšana. Pavasarīgu noskaņojumu ar dziesmām radīja Jēkabpils pamatskolas 4.a klases ansamblis „Spīgulīši”.

Bibliotēku darbinieku sanāksme

 

 

2013.gada 25.aprīlī, tradicionāli Bibliotēku nedēļas laikā, notika profesionāla darba sanāksme Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem. Lai pārrunātu bibliotēku darba aktualitātes sanāksmē piedalījās LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošie speciālisti: Kristīne Deksne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēku portāla redaktore; Anda Baklāne, LNB Stratēģiskās attīstības nodaļas stratēģiskās plānošanas speciāliste;
Linda Langenfelde, KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente.

Ciemošanās bibliotēkā

 

2013.gada 25.aprīlī bērnu literatūras nodaļā viesojas Jēkabpils 3.vidusskolas 2.a.klases skolēni.


Pa literārā mantojuma pēdām

 „Zvaigzne, kas kvēloja uz zemes – Jānis Akuraters”

 

2013.gada 25.aprīlī notika tikšanās ar Ābeļu pagasta vēstures muzeja vadītāju Arnoldu Jakubovski un novadpētnieci Ausmu Bērziņu.  Savā stāstījumā viņi piedāvāja klātesošiem  ieskatīties Akuratera dzīves gaitā un daiļradē.

Zibakcija - “Lasīsim kopā”

 

2013.gada 25.aprīlī notika zibakcija “Lasīsim kopā!”, vienlaicīgi plkst.14.00 bibliotēkā esoši lasītāji tika aicināti, ņemot līdzi grāmatas, žurnālus vai citu lasāmvielu, doties ārpus telpām un 15 minūtes klusībā lasīt. Akcijas būtība ir tā, ka bibliotekāres un lasītāji vienā dienā un vienā laikā apvienojās kopīgā lasīšanā. Mūsu nākotnes vīzija – Bibliotēku nedēļas ietvaros visas Latvijas bibliotēkas vienlaicīgi uz 15 minūtēm ar saviem lasītājiem vienojas lielos Lasīšanas svētkos „Lasīsim kopā!”.

Ar ticību Latvijas nākotnei


Deportācijas uz Sibīriju 1941. un 1949.gados, vēstules uz bērza tāss, Sibīrijas bērni... Šie vārdu savienojami zināmi ikvienam. No atmiņu pavedieniem veidojas dzīves kamols. 2013.gada 27.martā bibliotēkas darbinieces ar deportācijas aculieciniekiem, Ainu Ābeli un viņas krusttēvu Voldemāru, viesojās Agrobiznesa koledžā, dodot audzēkņiem unikālo iespēju klausīties aculiecinieku atmiņas par izzsūtījumu.

 

Akcija "Lasītprieks"

2013.gada 22.martā pasākuma «Lasītprieks» noslēgumā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā bija pulcējušies tie 5. — 7. klašu bērni, kuriem patīk lasīt grāmatas. Pasākums veltīts Latvijas Republikas 95. gadadienai. Pirmo gadu šis pasākums organizēts sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. Pasākuma programma bija sadalīta pa posmiem visas dienas garumā. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar renovētā Kultūras nama un bibliotēkas telpām improvizētā ekskursijā, piedzīvoja dažādus „brīnumus” un pārsteigumus Bērnu literatūras nodaļā, tika organizēti daudzveidīgi konkursi.Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko
bibliotēku darbinieku sanāksme

 

   
 

2013.gada 21. martā notika bibliotēku darbinieku sanāksme.Bibliotēkāri pārrunāja aktualitātes bibliotekārajā darbā, iepirka jaunās grāmatas un noklausijās lekciju par Eiro ieviešānu Latvijā.


Darbu sev radījām pašas

 2013.gada 13.martā bibliotēka aicināja koledžas studentus, topošos uzņēmējus apmeklēt dzīvās ekonomikas stundu, tiekoties ar uzņēmējām  Artu Lindmani un Lāsmu Elksni. Studenti  teorētiski uzklausīja uzņēmēju padomus  un praktiski izmēģināja darbu ar juveliera un drēbnieka amata rīkiem. Starp zvaigznēm un zemi

 2013.gada 7.martā ikviens, kura sirdij tuva dzejas valoda, piedalījās dzejas lasījumu pēcpusdienā, kur savu dzeju klausītājiem prezentēja pats autors - Egīls Dambis. Dzejnieks bija ieradies kopā ar meitu Dārtu, kas papildināja pasākumu ar savas dzejas lasījumiem. Īpašo gaisotni bagātināja skolotājas Maijas Kīnes muzikālais pavadījums. Iepazīt tautas un cilvēkus mācoties!

 2013.gada 6.martā sadarbība ar Jēkabpils vakara vidusskolas 12.klases skolēniem notika informatīva tikšanās ar Latvijas Kultūras akadēmijas studenti Lāsmu Stahovsku, kura studiju ietvaros izmantoja iespēju studēt un dzīvot Polijā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.Krustpils patriots – Roberts Laivinieks

2013.gada 21.februārī plkst. 16.oo notika atmiņu pēcpusdiena par atmodas aktīvu dalībnieku, Tautas frontes atbalstītāju Robertu Laivinieku.  Pasākuma dalībnieki dalijās atmiņās par tā laika notikumiem.


Jēkabpils pamatskolas projektu nedēļa

Projekta nedēļas ietvaros Jēkabpils pamatskolas skolēni skolā apguva zināšanas par Eiropas Savienību. 2013.gada 13. un 14.februārī bibliotēkā pārbaudīja iegūtās zināšanās, spēlējot spēli „40 minūtes apkārt Eiropai”.


Drošs internets
 


 

 2013.gadā no 4. līdz 27. februārim bibliotēka sadarbībā ar Jēkabpils pamatskolu un Jēkabpils vakara vidusskolu rīkoja radošus pasākumus par drošību internetā. Dalībnieki izspēlēja situāciju spēli „Cieni sevi un citus internetā”, atbildēja uz viktorīnu jautājumiem un veidoja plakātus.