Esiet sveicināti, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā!

 

 


 

Lietotāju ievērībai

 

                Izmaiņas bibliotēkas darba laikā!

          2.aprīlī no 12.oo līdz 16.oo
          3.aprīlī slēgts
          4.aprīlī no 10.oo līdz 14.oo
          5.,6.aprīlī slēgts

 


 

Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni

 

Visiem, kas interesējas par rokdarbiem, ikdienā paši ar to nodarbojas, vērts apmeklēt izstādi „Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni’’, kas skatāma bibliotēkā no 1.aprīļa. Izšūšanu krustdūrienā Vasilisa kopā ar mammu sāka mācīties jau bērnībā un kopš tā laika tā kļuva par viņas mīļāko brīvā laika pavadīšanas veidu. Vasilisas Vasilišinas krāšņie rokdarbi tapuši tālajā Portugālē. 2013. gadā bibliotēkā bija skatāma Vasilisas Vasilišinas pirmā izstāde, kura ieinteresēja apmeklētājus. Otrajā izstādē būs skatāma 21glezna. Krustdūrienos izšūta mīlestība un ilgas pēc dzimtās Ukrainas, reliģiskie sižeti ar Dievmāti.
Izstādes „Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni’’ atklāšana bibliotēkas lasītavā 9. aprīlī 17.00, sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību „Javir’’.

 


 

Bibliotēku nedēļas pasākumi

 

Bibliotēku nedēļa regulāri, kopš 1997. gada, tiek rīkota aprīlī. Šogad Bibliotēku nedēļa ir no 20. līdz 26. aprīlim. Šajā laikā bibliotēkas organizē dažāda satura literatūru popularizējošus pasākumus. Mūsu bibliotēka 23. aprīlī plkst.10.00 Krustpils kultūras nama Mazajā zālē aicina ikvienu interesentu uz tikšanos ar "Pasaules latviešu klaidoņu brālība" prezidentu, rakstnieku, ceļotāju Pēteri Strubergu un SIA "Jumava"  valdes locekli Juri Visocki. Pēteris Strubergs ir aizrautīgs pasaules apceļotājs. Pabijis 80 pasaules zemēs, raksta ceļojumu aprakstus. Regulāri publicējas laikrakstā "Mājas viesis" un citos preses izdevumos. Septiņu grāmatu autors. Jaunākais viņa darbs "Dienvidamerikas odiseja".
Pasākuma laikā būs apgāda Jumava grāmatu galds.
Bērnu literatūras nodaļa Bibliotēku nedēļas ietvaros aicina pieteikties skolēnus uz bibliotekārajām stundām. Šogad tēma: „Manas grāmatas!” 


Pārtikas kvalitātes zīmes

 

Sākot 2015. gadu uzsākām jaunu izstāžu ciklu: Eiropas gads attīstībai Latvijā – 2015 Virtuves lietas. Aprīlī piedāvājam cikla 4.izstādi: Pārtikas kvalitātes zīmes, kurā tematiski sakārtots daudzpusīgs grāmatu un kopēto materiālu klāsts.
Latvijā pastāv piecas pārtikas kvalitātes shēmas:
       • nacionālā pārtikas kvalitātes shēma;
       • bioloģiskās lauksaimniecības shēma;
       • aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēma;
       • aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēma;
       • garantētu tradicionālo īpatnību shēma.
Katrā no shēmām visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami un produktu ražotājs ievēro prasības, kas noteiktas atbilstošajos normatīvajos aktos. Patērētājam no pārtikas kvalitātes shēmas visatpazīstamākie ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkti, kas marķēti ar "Zaļo karotīti".

 


 

Rainis un Aspazija mākslas darbos

 


Sākot 2015. gadu uzsākām jaunu izstāžu ciklu: Raiņa un Aspazijas gads. Aprīlī piedāvājam cikla 4.izstādi:
Rainis un Aspazija mākslas darbos
Aspazija un Rainis tiek dēvēti par sava laikmeta praviešiem, latviešu literatūras stūrakmeņiem, ģēnijiem, iedvesmotājiem, atjaunotājiem. Viņu vārdi un darbi iemūžināti pieminekļos, ielu nosaukumos, memoriālajās plāksnēs, muzejos, gleznās, skaņdarbos. Katram māksliniekam ir savs skatījums un tehnika, tāpēc Aspazijas un Raiņa portretu mākslinieciskā savdabība, abu literātu atveidojums skatāms gleznās, zīmējumos, litogrāfijā, medaļās, piemiņas monētās un pat karikatūrās.
Iepazīstoties ar bibliotēkā veidoto izstādi, gūsiet priekšstatu par mākslinieku nezūdošo interesi ielūkojoties Raiņa un Aspazija būtībā.